Lukijoilta

Eri oppilaitosten opintoviikkoja
ei voi verrata keskenään

Niko Aaltonen, Jari Niemi ja Mikko Laitinen kirjoittivat ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnoista (TS 28.6.). Kirjoituksessaan he käyttävät amk-väen tavallista temppua: he puhuvat tutkintojen laajuudesta. Amk-jatkotutkinto tulee heidän mielestään rinnastaa ylempään korkeakoulututkintoon, koska se "jopa ylittäisi selvästi laajuudeltaan maisterintutkinnon''. Mitä tällainen "laajuus" nyt sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa opintoviikkojen lukumäärää.

Opintoviikko on yleinen opetuksessa käytetty työmäärän mittari. Sitä käytetään niin korkeakouluopetuksessa kuin työllisyyskursseissa. Yksi opintoviikko on opiskelijan keskimäärin 40 tunnin työpanos, olipa kyseessä sitten kotitalouskoulutus tai psykologin klinikkaharjoittelu. Se ei mittaa mitään muuta. Niinpä uuden yliopisto-opiskelijan ensimmäinen opintosuoritus voi olla laajuudeltaan esim. kolme opintoviikkoa. Aikanaan hänen viimeinen syventävien opintojen suorituksensa voi olla myös kolme opintoviikkoa. Ovatko suoritukset nyt rinnastettavissa vain siksi, että niiden opintoviikkomäärä on sama? Eivät tietenkään. Entä 10 opintoviikkoa atk-opintoja ammatillisessa kurssikeskuksessa ja amk:n insinöörikoulutuksessa? Ovatko ne rinnastettavissa? Eivät ole. Sama pätee tutkintoihin ja niiden rinnastamiseen. Jos kirjoittajat haluavat, että tutkinnot rinnastetaan, niin perustelun on oltava jotakin muuta kuin tällainen opintoviikkojen vertailu.

Yliopistot tekevät tieteellistä tutkimusta ja antavat tutkimukseen nojaavaa opetusta. Amk:n opetus taas liittyy läheisesti työelämän tarpeisiin. Kysymys on: ovatko näiden kahden laitoksen tutkinnot rinnastettavissa? Käytännön merkitystä tällä on ainakin täytettäessä virkoja, joiden muodollinen pätevyysvaatimus on ylempi korkeakoulututkinto.
Portsa