Lukijoilta

Kesävieraita, ei asiakkaita

Järkytyimme Pirjo Vismasen artikkelista "Asiakkaita vai kesävieraita?" koskien lääninhallituksen puuttumista huumenuorten hoitoon Nötössä (TS 30.6.).

Nötön toiminta on osana huumeidenkäyttäjien vanhempien ja läheisten perustaman Omaiset huumetyön tukena ry:n toimintamuotoa. Kysymys ei ole nuorten hoidosta, vaan tukemisesta huumeettomaan elämään. Osa nuorista on ollut kahtena aikaisempana kesänä Nötössä ja saarella olo on edesauttanut heitä yhä pidempiin huumeettomiin jaksoihin.

Omaiset huumetyön tukena on rekisteröity yhdistys ja toimii kansalaisjärjestön periaatteella. Yhdistys uskoo, että ainoastaan yleiseen mielipiteeseen vaikuttamalla syrjäytyneiden huumeidenkäyttäjien elinolosuhteita voidaan parantaa ja riskikäyttäytymistä vähentää.

Huumeongelma on kasvanut räjähdysmäisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollolla ei ole keinoja eikä resursseja huumenuorten tukemiseen ja hoitamiseen. Hoitopaikkoja ei ole läheskään kaikille. Kolmatta sektoria tarvitaan tällä hetkellä.

Käsitteet nuoren hoito ja tukeminen on tässä toiminnassa erotettava toisistaan. Me vanhemmat ja läheiset emme hoida nuoriamme, vaan tuemme heitä arkipäivän elämässä selviytymisessä ja huumeettomaan elämään opettelussa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

On todella tyrmäävää miten yksi paikalla käynyt viranomainen voi mustamaalata vanhempien ja nuorten yhdessä suunnitteleman kesävierailun, jossa ei ole kysymys hoidosta, vaan nuoriemme tukemisesta: hoidossa käytämme virallisia tahoja. Teemme myös yhteistyötä eri viranomaistahojen sekä järjestöjen kanssa.

Toiminnasta Nötössä ei ole taloudellista hyötyä. Osa nuorista elää toimeentulotuen varassa. Mitä elinolosuhteisiin tulee, nuorilla on jopa sängyt alakerrassa, joissa he eivät suostu nukkumaan. Nuoret viettävät tervettä elämää esim. kalastellen, uiden ja nauttien kesästä. Palo- ja terveysviranomaiset ovat käyneet mökillä ja räikeitä puutteita ei ole havaittu.

Nuorilla on oikeus olla kesävieraina saaressa ja nauttia huumeettomasta elämästä. Muutama nuorten vanhemmista viettää myös osan lomastaan siellä, kuten muutamana aikaisempana kesänä.

Omaisina hämmästelemme kuinka tänä päivänä, kun huumeongelman laajuus ja hoitopaikkojen puute on todettu, voidaan aiheuttaa lisää tuskaa nuorten läheisille, jotka ovat muutenkin tunteneet avuttomuutta läheistensä tukemisessa. Miten kyseessä olevat Nötön kesävierailut voidaan oletetuilla taustatiedoilla leimata "laittomaksi ja kyseenalaiseksi"?

Tämä tukimuoto, minkä nuorten lomailu saaristossa läheisillemme tarjoaa on ainutlaatuista.
Omaiset huumetyön tukena ry.
psta Anne Savolainen