Lukijoilta

Päivähoito uuteen
tarkasteluun

Kirjoittajavieras
Liisa Hyssälä

Kun omat lapseni olivat pieniä, ei nykyinen päivähoitolaki ollut voimassa. Kyllä siinä monta hoitopatenttia vuosien mittaan kokeiltiin. Vieläkin puistattaa, kun ajattelee, miten kissanhännän nokassa hoito monta kertaa oli.

Kun laki lasten päivähoidosta säädettiin, pidin sitä suurena edistysaskeleena. Näin turvattiin vanhempien mahdollisuus käydä työssä tai opiskella samaan aikaan, kun lapset ovat laadukkaassa hoidossa. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on nyt tulkinnut lain siten, että kaikilla vanhemmilla on kotona vallitsevasta tilanteesta riippumatta oikeus valita hoitomuoto: näin kokopäiväinen laitospäivähoito on kaikille lapsille turvattava.

Lain tulkinta lähtee vanhempien tarpeesta ja tahdosta. Siten yhteiskunnan pääosin maksama päivähoito voi toteutua esimerkiksi vanhempien mukavuudenhalusta. Vaikka molemmat vanhemmat olisivat kotona, kunnan on järjestettävä lapsille kokopäiväinen päivähoito. Lain ja sen tulkinnan pitäisi lähteä lapsen tarpeesta ja lapsen parhaasta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

On selvää, että on perheitä, joiden lapset tarvitsevat vanhempien kotona ollessakin kunnallista päivähoitoa. Syyt voivat olla sosiaalisia tai terveydellisiä. Tilanne on kuitenkin yksilöllisesti selvitettävä.

Mielestäni samaan aikaan päivähoitolain kanssa on uuteen tarkasteluun otettava laki kotihoidontuesta sekä kotona hoitotyötä tekevien sosiaaliturva.

Presidentti Halonen puuttui hiljattain puheessaan siihen, että vanhemmilla on oltava mahdollisuus jäädä halutessaan hoitamaan kotiin lapsiaan. Nyt todellista vaihtoehtoa ei ole, kun viime eduskuntakaudella leikattiin kotihoidontukea dramaattisesti. Kotihoidontuki on korotettava sille tasolle, että kotihoito on vanhemmille taloudellisesti mahdollista toteuttaa.

Viime eduskuntakaudella loppui myös kotiäitien tai koti-isien oikeus sairaspäivärahaan, kun se tulottomilta poistettiin. Jos äiti sairastuu, siitä aiheutuu kuluja ja lastenhoitajan hankkiminen sairauden ajaksi myös maksaa. Kotona työtä tekevien sosiaaliturva on muutenkin puutteellinen. Kotityö on oikeaa työtä. Kotona tehtävä hoito- ja hoivatyö säästää yhteiskunnalle vuosittain miljoonien potin. Kotityötä tekevien eläketurva on saatava keskusteluun ja päätöksentekijöiden pöydälle.

Päivähoitolakia ei tule romuttaa. Tuntuu siltä, että lainsäätäjä aikoinaan on kuitenkin tarkoittanut toista, kuin mitä käytäntö nyt osoittaa. Lastensuojeluihmiset ovat huolestuneita lasten ylipitkistä päivä- ja viikkokohtaisista hoitoajoista päiväkodeissa. Pelko siitä, että sunnuntaipäivähoitoa käytetään yhä enemmän, on olemassa.

Lain uudessa tarkastelussa pitäisi lähtökohdaksi ottaa lapsen oikeus vanhempiinsa sekä mahdollisuus joustavoittaa hoitoratkaisuja perheiden elämäntilanteiden mukaan. Työn ja perhe-elämän yhteensovitus ontuu pahasti, koska meiltä puuttuu tietoyhteiskuntaan sopivia, joustavia sosiaaliturvan ja työelämän malleja. Vanhat systeemit eivät sovellu 2000-luvun ihmisten tarpeisiin.
Kirjoittaja on keskustan kansanedustaja.