Lukijoilta

Tarkoituksena tiemelutilanteen
selvittäminen seudullisella tasolla

"Meluselvitys huopatossulinjalla" otsikoi TS pääkirjoituksessaan 6.7. Ensinnäkin haluan kiittää melututkimuksemme saamaa julkista huomiota. Haluan kuitenkin esittää kyseisen melumallinnuksen suorittajana pari asiasisältöön ja tekemäämme tutkimukseen liittyvää täsmennystä.

Ensinnäkin on huomattava, että melua kuvaavana suureena tutkimuksessa on käytetty ympäristömelun tarkastelussa yleisesti vakiintunutta suurea desibeliä (dB). On kuitenkin syytä huomata, että kyseessä on pitkän aikavälin ekvivalentti A-äänitasoa (Laeq). Toisin sanoen saatava äänenpaineen taso on pitkän aikavälin keskimääräinen ekvivalentti, keskiarvo joka sisältää saman energian (paineen) kuin todellinen melu tarkasteluajanjaksolla.

Tarkasteluajanjakso tässä tapauksessa oli vuorokausi (painotettuna klo 07-22). Tuloskartoissa esiintynyt 55 dB:n ekvivalentti raja-arvo puolestaan tulee osaltaan perusteltua sillä, että ko. arvo on määritelty mm. Suomessa ympäristösuunnittelun rajaksi. Lisäksi rajan ylittävällä melutasolla alkaa olla pitkillä altistumisjaksoilla fyysisiä vaikutuksia ihmiseen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Havainnollistamiseksi edellisestä voisin todeta, että käytetyn 55 dB raja-arvon suora vertaaminen esimerkiksi auton sisämeluarvoon tai hetkelliseen puheen aiheuttamaan äänenpaineeseen, lienee vastaavaa kuin henkilön A lukuaineiden keskiarvon vertaaminen henkilön B liikuntanumeroon, ja tämän perusteella tehtyyn loppupäätelmään henkilöiden keskinäisestä suhteellisesta koulumenestyksestä.

Tutkimuksessa on siis kyseessä mallinnus, joka ei ota huomioon yksittäistä yhden kohteen hetkellistä meluhuippua tai esimerkiksi ruuhka-aikoja. Näin ollen on selvää, että tuloksista osaltaan tulee yleisempiä, kuten se että äänenpainetaso on vilkkaammilla teillä suurempi kuin hiljaisemmilla teillä jne.

Tarkoituksena tässä selvityksessä olikin tiemelutilanteen selvittäminen seudullisella tasolla.

Mitä pyrkimyksiin kohti vuorovaikutteisempaa modernia päätöksentekoa tulee, niin ainakin nyt käydyn keskustelun pohjalta näyttää EU-hankkeemme perimmäinen tarkoitus jo osaltaan toteutuneen ja kantaneen hedelmää. Siitä on todisteena melukeskustelu, joka on vain yksi konkreettisista esimerkkiteemoistamme.
Mika Peippo
projektisuunnittelija
Varsinais-Suomen liitto