Lukijoilta

Ei uutta ydinvoimalaa

Kun muualla maailmassa ollaan luopumassa ydinvoimasta, täällä "tekniikan huippumaassa" puuhataan uutta voimalaa ministerivoimin. Arviot energiatarpeen kasvusta tuntuvat kuitenkin naurettavilta; suomalaisten lukumäärähän vähenee ja toisaalta sähkölaitteet kehittyvät yhä vähemmän energiaa kuluttaviksi. Ja mitä on tapahtunut ajatukselle energiansäästöstä?

Uuden ydinvoimalan rakentaminen olisi itsekkäintä mitä suomalaiset voisivat jälkipolvia ajatellen tehdä. Jos ydinvoimaa tarvittaisiin vain ylimenokaudeksi, kuten Mönkäre sanoo, miksi siis jättäisimme maailmaan ikuisiksi ajoiksi hengenvaarallista jätettä. Radioaktiivisen radiumin puoliintumisaikahan on 1600 vuotta, plutoniumin kymmeniä tuhansia ja uraanin jopa miljardeja vuosia.

Jos energiasta tulisi todellinen pula, voitaisiin väliaikaisesti rakentaa tuulivoimaloita, runsaastikin. Tuulivoimalat kun voi purkaa ja hävittää, aktiivinen ydinjäte taas on ja pysyy. Mutta toisaalta, eihän nyt olekaan kyse energianpuutteesta, vaan sen hinnasta. Liikemiehet haluaisivat saada suuremmat voitot kuin mitä ympäristöystävällisellä energialla saisi aikaan.

Vastustan ehdottomasti suunnitelmia joilla yritetään ratkaista muutaman vuoden tai vuosikymmenen väliaikaisia ongelmia, samalla tuomiten tulevat sukupolvet säteilyvaaraan ja jäteongelman vastuunkantajiksi.
Opiskelija, Turku