Lukijoilta

Taistelussa huumeita vastaan
kaikki keinot käyttöön

TS/Riitta Salmi<br />Huumetestejä on tehtävä kattavasti kaikkialla, ei pelkästään kouluissa, sanoo kirjoittaja.
TS/Riitta Salmi
Huumetestejä on tehtävä kattavasti kaikkialla, ei pelkästään kouluissa, sanoo kirjoittaja.

Yhä pahenevaan huumeongelmaan etsitään ratkaisuja, vai etsitäänkö todella? Huumetestejä kouluihin ja oppilaitoksiin ei jostain syystä uskalleta ponnekkaasti ajaa läpi, vaan puhutaan yksilönvapaudesta, jota testit muka loukkaisivat. Yksilönvapauteen ja sen perustuslailliseen suojaan vetoajat ovat kuitenkin tekemässä suurta karhunpalvelusta ajamalleen asialle.

Kaikille, jopa yksilönvapauden "puolesta" puhujillekin on selvää, että huumeongelman perimmäinen syy on ihmisyksilön elimistön tapa reagoida huumeisiin niin, että jo muutaman käyttökerran jälkeen yksilön elimistö vaatii näitä aineita jatkuvasti.

Huumeongelmaa ei käytännössä olisi ollenkaan, jos huumeiden käyttäjät todellakin vapaina yksilöinä olisivat vapaita päättämään, että käyttö loppuu. Kaikki kuitenkin tietävät, että valitettavasti he eivät voi näin tehdä.

Ihmiselimistön nopea muuttuminen huumeriippuvaiseksi ja sen seurauksena ihmisyksilön vapauden menetys pitää erittäin tehokkaasti yllä huumeiden kysyntää ja takaa bisneksen pyörimisen lumipallon lailla, perutuslaistamme vähääkään välittämättä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Eikä tässä vielä kaikki, myös huumeita välittävien yksilöiden yksilönvapaus on käytännössä todella virtuaalista. He ovat täydellisesti päätekijöiden orjia, joiden on jatkettava kerran aloittamaansa toimintaa, koska heillä on niskassaan monenlaisia pakotteita, jotka eivät perustu mihinkään lakiin.

Myös täysin huumebisneksen ulkopuolisten yksilönvapaus on uhattuna huumeiden takia. Kaikkinaiset rikokset, joita tehdään huumeiden käytön rahoittamiseksi loukkaavat sattumanvaraisesti kenen tahansa yksilön vapauksia.

Eikä vielä tässäkään kaikki, valitettavasti; eri virastoihin ja työpaikkoihin on jo soluttautunut ja soluttautuu koko ajan lisää huumebisnekseen tavalla tai toisella sotkeutuneita henkilöitä, jotka toimillaan pyrkivät estämään viranomaisten ja huumausaneita vastustavien tahojen vapaata toimintaa.

Huumeiden leviäminen rajoittaa siis käytännössä kaikkien lainkuuliaisten Suomen kansalaisten lakiin perustuvia yksilönvapauksia. Sen sijaan se lisää maahamme jo pesiytyneiden ja pesiytyvien huumekuninkaiden lakiin perustumattomia erivapauksia.

Näiden ikävien tosiasioiden valossa kaikki kannanotot ja toimet, joilla jotenkin hidastetaan tai vaikeutetaan huumeiden vastaista toimintaa tulee ottaa erityisen suurennuslasin alle ja pyrkiä nopeasti selvittämään miksi sellaisia ilmenee.

Itse en kykene löytämään kuin kaksi syytä huumetorjuntaa vaikeuttavien yksilöiden motiiveiksi; lapsellisen tyhmä itsekkyys ja huumeisiin sotkeutuminen.

Huumetestit eivät tietenkään yksin riitä poistamaan huumeongelmia, mutta niiden yleistyminen hidastaa kuitenkin takuuvarmasti huumeiden leviämistä ja niiden seurauksena apu tulee ajoissa paljon nykyistä useammin. Ne pitääkin kaikin keinoin saada nopeasti yleistymään kattavasti, kaikkialle, ei pelkästään kouluihin ja oppilaitoksiin. Testit pitää ehdottomasti toteuttaa pistokoetyyppisinä, ennakkoilmoituksillahan vain vesitetään koko homma.

Erilaisten "viisaiden" yksilön (ennen kaikkea rikollisten) oikeuksien puolestapuhujien ja ymmärtäjien toiminnan seurauksena olemme nyt ajautuneet tilanteeseen, jossa itseään malliyksilöinä pitävienkin on alistuttava kaikkialla sattumanvaraisesti eteen tuleviin huumetesteihin, jotta perustuslakiimme perustuva yksilönvapautemme voidaan tässä yhteiskunnassa turvata myös käytännössä.
Pekka Lainio

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy