Lukijoilta

Kirjoittajavieras Mikko Sedig:
Hyvä pohja

Jo vuosia on Turun seudulla kiistelty erikoissairaanhoidosta. Yhtenä syynä on se, että sairaanhoitopiirin lisäksi Turussa erikoissairaanhoitoa järjestää Turun kaupunki. Välillä on tuntunut siltä, että yhteistyössä ja työn jaossa ei päästä juurikaan eteenpäin. Nyt näyttää kuitenkin, että kansalaisten yhtenäiset tarpeet ovat vaikuttaneet siihen, että hankkeelle on nähtävissä vihreätä valoa.

Ns. viisikkokuntien ja sairaanhoitopiirin yhteisen työryhmän esitys Turun talousalueen erikoissairaanhoidon kokonaisvaltaiseksi järjestelyksi on valmistunut. Esitystä on käyty läpi eri kuntien luottamushenkilö- ja virkamiesorganisaatioissa.

Esitys on hyvä pohja erikoissairaanhoidon järjestelyksi. Olennaista on, että eriarvoisuutta palveluiden saatavuudessa ja jonoissa vähennetään. Tässäkään yhteydessä ei voi unohtaa sitä, että edelleen tulee tukea yliopiston opetus- ja tutkimusmahdollisuuksia sairaanhoitopiirin ja Turun yksiköissä sekä myöskin alueen terveyskeskuksissa.

Ratkaisuehdotus on toiminnallinen ja sen toteuttamiseksi ei ole välttämätöntä tehdä välittömiä organisaatiomuutoksia vaan työnjaosta päätettäisiin nimenomaan sopimuksella. Jos nyt kovalla kiireellä pyrittäisiin organisatorisiin muutoksiin Turun kaupungin, sairaanhoitopiirin ja osavastuualueitten välillä, asia siirtyisi jälleen iäisyyskysymysten joukkoon. Turun kaupungin erikoissairaanhoidon laitokset tulee saada tarkoituksenmukaiseen ja tehokkaaseen käyttöön niin, että yhteistyö sairaanhoitopiirin laitosten kanssa toimii. Näin myös turkulaisten palvelumahdollisuudet paranevat ilman, että muiden heikkenevät.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Varsinaisen erikoissairaanhoidon työnjaon lisäksi on erityisesti huolehdittava hoivasairaanhoidon, vanhainkotien ja palveluasuntojen resurssitarpeesta ja tietenkin myös tukemalla kotona tapahtuvaa hoitoa. On tarkoituksenmukaista, että perusterveydenhuollon piiriin kuuluvat potilaat eivät kuormita erikoissairaanhoitoa nykyisessä määrin. Paljon puhuttu hoidonporrastus siis käytäntöön.

Olen vakuuttunut siitä, että nyt tehty ratkaisuehdotus on hyvä pohja asioiden järjestämiselle. Se vaatii kaikilta osapuolilta myönteistä asennoitumista ja huolenpitoa Turun alueen kansalaisten hoidon saatavuudesta. Hoidon saatavuus tulee olla sairaanhoitopiirin alueella tasapuolinen ja hyvä. Se ei saa riippua asuinkunnasta. Ei ole kenenkään etu pitää kansalaisia vuosikausia jonottamassa sairaanhoitopalveluksia. Toivon myös, että samassa yhteydessä tavalla tai toisella voitaisiin huolehtia terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöstön välillä kohtuuttomastakin työkuormasta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on edelleen positiivisesti ja aktiivisesti tukemassa erikoissairaanhoidon alueellista työnjakoa. Asian nopea eteneminen ei ole ainakaan sairaanhoitopiiristä eikä siihen kuuluvasta yliopistollisesta keskussairaalasta kiinni.
Kirjoittaja on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja.