Lukijoilta

Kaikki puhuvat
vain rahasta

Turun yliopiston neurologian professori Urpo Rinne on vangittu epäiltynä tutkimusvarojen väärinkäytöstä.

Miten uskottavaa on petoksista ja kavalluksesta syytetyn lääkärin tutkimustyö? Milloin yleinen mielenkiinto vihdoin kääntyy tutkimuksiin osallistuneisiin potilaisiin, kanssaihmisiimme? Olisi toki ensiarvoisen tärkeää asettaa kyseenalaiseksi, onko professori Rinne ollut potilaidensa luottamuksen arvoinen.

Kaikki vaikenevat - potilaat, heidän omaisensa, lääkärikollegat. Eettiset komiteat nukkuvat. On myös hyvin vieraannuttavaa, miksi Parkinsonin liitto ei ota kantaa asiaan. Ovatko todellakin kaikki yhtä tyytyväisiä tutkimusmenetelmiin ja -tuloksiin kuin lääketehdas Orion?

Se, että suomalaisten lääketieteellisten tutkimusten maine ulkomailla on vaarassa, on tosiasia. Lähitulevaisuus näyttää, missä määrin ihmisarvo ja eettiset periaatteet otetaan vakavasti Suomessa. Vaietaanko edelleen olennaisista asioista miljoonien markkojen varjossa, vai uskaltaako kukaan aloittaa keskustelun?
Outi Zuberbühler, lääk.voim.
H.U. Zuberbühler, Dr.med.
Embrach, Sveitsi