Lukijoilta

Virat reilusti
kaikkien
haettavaksi

Turkulaisena veronmaksajana esittäisin Turun kaupungin koulutoimelle toivomuksen: julistakaa avoinna olevat virat reilusti auki kaikkien haettavaksi. Nyt virkoja on täytetty sisäisesti tuntiopettajilla. Laillista, mutta harmittaa, kun haluaisi itse osallistua hakuun. Valittakoon paras hakija, ei vain se, joka on tuttu!
Aineenope