Lukijoilta

Kehittämistyötä vaikea toteuttaa

Turun kaupungin talousarviosta vie valtaosan terveys-, sosiaali- ja opetustoimi, nämä toiminnot kun ovat työvoimavaltaisia. Työtä näillä sektoreilla tekee ihminen ihmiselle. Ei ole keksitty konetta, joka hoitaisi ihmistä kokonaisvaltaisesti ilman hoitajaa, eikä laadukas opetuskaan taida oikein sujua ilman opettajaa tietotekniikan kehittymisestä huolimatta.

Kestävän kehityksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että toimintojen ylläpitämiseen tarvittavat resurssit, sekä taloudelliset että henkilöstövoimavarat olisi mahdollista suunnitella pitkällä tähtäimellä.

Tosiasia tällä hetkellä on kuitenkin, että noin kolmannes terveys- ja sosiaalitoimen henkilöstöstä tekee työtä erilaisilla määräaikaisilla työsopimuksilla. Sitoutuminen kehittämistyöhön työyhteisössä on mahdotonta, kun ei ole tietoa onko enää ensi kuussa tai ehkä enää ensi viikollakaan työpaikan palkkalistoilla.

Jokainen itseään ja ammattiaan arvostava työntekijä kyllä tietää, että tehtävänkuvaa on aika ajoin katseltava kriittisesti ja muutoksia on tehtävä uudistuvan tiedon ja muuttuvan teknologian myötä, mutta suunnitelmallista määrätietoista kehittämistyötä on vaikea toteuttaa, jos eletään jatkuvassa epävarmuudessa tulevaisuuden suhteen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Finanssineuvos Immo Pohjola valtiovarainministeriöstä toteaa Talouselämä 1/2000 lehdessä, että "hyvin toimiva julkinen sektori on kilpailuetu avoimelle sektorille". Mikään toimiala tai mikään yritys ei tule toimeen ilman julkista sektoria, vaikka kuinka kritisoitaisiin korkeita veroja ja sosiaaliturvamaksuja.

Hyvin hoidettu julkinen sektori ylläpitää sosiaalista turvallisuutta ja luo yrityksille mahdollisuudet toimia, saada hyvin koulutettua henkilöstöä, päivähoitopaikkoja jotka mahdollistavat lapsiperheiden vanhempien työssäkäynnin, laadukkaat terveyspalvelut, hyviä teitä, sähköä, vettä, jne.

On syytä katsoa rakentavasti ja kokonaisvaltaisesti tulevaisuuteen. Hyvinvointiyhteiskunnan tulee huolehtia myös riittävien julkisten palvelujen tuottamisesta niin, että henkilöstön osaaminen ja jaksaminen on huomioitu ja myös palkkaus on kilpailukykyinen.
Kirsti Rämänen
Pääluottamusmies
Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ