Lukijoilta

Oikeudenmukaisuutta ja arvostusta ikäihmisille

TS/Veikko Wahlroos<br />Eläkeläisten reaalitulot laskevat, vaikka yleinen ansiotaso on noussut. Kesäkuussa voimaan tuleva veronalennuskaan ei koske eläketulosta maksettavaa veroa, huomauttaa Touko Niemelä.
TS/Veikko Wahlroos
Eläkeläisten reaalitulot laskevat, vaikka yleinen ansiotaso on noussut. Kesäkuussa voimaan tuleva veronalennuskaan ei koske eläketulosta maksettavaa veroa, huomauttaa Touko Niemelä.

Ikäihmiset ovat länsimaissa nykyisin jotenkin syrjityssä asemassa. Näin kertovat tutkimukset. Ehkä siksi vietettiin vuonna 1999 kansainvälistä ikäihmisten vuotta. Jäikö siitä mitään meille käteen. Juhlapuheita kyllä. Mitä muuta?

Me ikäihmiset tunnemme kuitenkin olevamme hyvin monissa tapauksissa aivan hyödyllisiä yhteiskunnan jäseniä, vaikka meitä ei erityisesti arvostetakaan.

Useat meistä ovat osallistujina erilaisissa yhdistys- ym. toiminnoissa. Näin pysymme sekä fyysisesti että henkisesti virkeinä. Parempina kuin pelkästään entiseen tapaan vain keinutuolissa istuen. Vältymme joutumasta ainakaan ennenaikojaan yhteiskunnan ainakin pääosin kustantamaan hoitoon. Se on hyödyllistä myös yhteiskunnalle.

Monesti autamme erilaisin vapaaehtoistyön askarein ikätovereitamme. Näin hekin pystyvät asumaan kotonaan kauemmin kuin ilman apua olisi asian laita. Sekin on yhteiskunnallista säästöä. Kuin myös se, että isovanhempina saatamme avustaa lastenhoidossa.

Tällaisen toiminnan ja auttamisen ei suinkaan tarvitse olla tekemisessä minkään nimisen yhdistystoiminnan kanssa. Enemmän sitä tehdään muulla tavoin. Eikä läheskään kaikilla ikäihmisillä ole monista eri syistä johtuen mahdollisuuksia olla edellämainituin tai muilla keinoin mukana. Hyvä kun tullaan jotenkin omin avuin toimeen. Osa meistä voi kuitenkin olla tällä tavoin hyödyllisiä. Sitä näkökohtaa tuskin kyllä itsekään huomaamme. Sitä eivät ainakaan huomaa nykypolven päätöksentekijät. Mutta olimmepa sitten eri tavoin jotenkin hyödyllisiä taikka ei, niin ikäihmisen arvostusta me kaikki kaipaamme.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Arvostuksen puuttumisen huomaa siitä, kuinka eläkeläisiä kohdellaan eriarvoisina yhteiskunnan jäseninä. Tämän päivän päättäjiltä on unohtunut se millaisia ihmisiä nykyiset ikäihmiset ovat. Mitä he ovat saaneet aikaan. Meidän sukupolvemme ja vähän meistä vanhemmat, jo edesmenneet, ovat itsenäisyyden säilyttämisen, jälleenrakentamisen ja uuden nousun luonut sukupolvi. Me emme ole eläneet osakkeilla ja optioilla vaan kovalla työllä, ahkeruudella ja säästämisellä, kanssaihmisemme huomioon ottaen. Meidän työmme hedelmistä nyt nautitaan.

Kuitenkin tapahtuu käytännössä niin, että eläkeläisten reaalitulot laskevat, ovat viime vuosina laskeneet 2-3 prosenttia. Samaan aikaan on yleinen ansiotaso noussut 20-30 prosenttia vähän alasta riippuen. Onko tämä oikeudenmukaista kohtelua, tasavertaista muiden kansalaisryhmien kanssa? Ajattelen aivan erityisesti pieniä eläkkeitä ja kansaneläkkeiden jälkeenjääneisyyttä. Minkäänlaista kansaneläkkeiden tasokorotusta ei ole suoritettu 15 vuoteen. On siinä tietysti ollut joku vaikea lamankin vuosi välissä, minkä ymmärtää. Pääosin on kuitenkin ollut hyviä vuosia. Nytkin on jo menossa seitsemäs nousun vuosi. Parin vuoden kuluttua on luvattu lisää 50 markkaa! Se ei paljoa lohduta, kun otetaan huomioon muiden kansalaisten elintason muutos.

Pahimmin tämä siis koskettaa pienituloisia eläkeläisiä. Suuri osa heistä ei sentään maksa välittömiä veroja. Maksavat kuitenkin kaikkia kulutusveroja aivan samalla tavoin kuin muutkin. Hyvin monet eläkeläiset maksavat kuitenkin myös välittömiä veroja. Maksavat niitä nytkin 1.7 prosenttia korkeampina kuin muut kansalaiset. Kesäkuussa tulee voimaan veronalennus. Se ei kuitenkaan koske eläketulosta maksettavaa veroa.

Nämä kaikki ovat oikeudenmukaisuuskysymyksiä jokaiselle eläkeläiselle olivatpa eläkkeet sitten suurempia tai pienempiä. Maksoipa eläkettä sitten kuka tahansa.

Selityksiä kyllä löytyy siitä miksi eläkkeitä korotetaan vajavaisesti, taitetuin indeksein ja jopa leikkauksin pienentämällä. Ihmetellä täytyy kuinka meidän eläkkeillämme yritetään ylläpitää yhteiskunnan tulevaisuuden tarpeita. Onhan meitä sentään runsaasti yli miljoona äänioikeutettua siinä suhteessa täysivaltaista kansalaista.
Touko Niemelä
Puheenjohtaja, Eläkeliiton
Varsinais-Suomen piiri

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy