Lukijoilta

Vieroitusyksikön toiminta Tyksissä tulee turvata

Lehtikuva<br />Tupakoinnin lopettaminen on monien sairauksien hoidon tuloksellisuudelle välttämätöntä, toteavat kirjoittajat.
Lehtikuva
Tupakoinnin lopettaminen on monien sairauksien hoidon tuloksellisuudelle välttämätöntä, toteavat kirjoittajat.

Tupakointi aiheuttaa syöpää, sydän- ja verisuonisairauksia ja keuhkoahtaumatautia. Vanhempien tupakointi lisää lasten astmaa ja allergiaa sekä korvatulehduksia. Yli 5 000 henkilöä kuolee Suomessa vuosittain tupakkasairauksiin.

Terveydenhuollon kustannuksista kuluu huomattava osa, 0,9 miljardia markkaa (2,1 pros.) tupakkasairauksien hoitoon, vaikka tupakoijien ennenaikainen kuolleisuus pienentää lukua.

Suomessa on miesten tupakointi 30 vuodessa vähentynyt puoleen. Se on jo näkynyt tautitilastoissa. Valitettavasti nuorten naisten tupakointi on lisääntynyt ja seurauksena esim. naisten keuhkosyöpä on lähes kolminkertaistunut 30 vuodessa. Nuorten on vaikea uskoa terveyskasvattajia, koska tupakkatuotteita on tarjolla joka paikassa.

Ihmisten elinikä on pidentynyt ennaltaehkäisyn ja hyvän terveydenhuollon ansiosta. Siksi tupakan tervan sisältämät karsinogeenit (syöpää aiheuttavat aineet) ehtivät aikaansaada syöpiä ja tupakan sisältämä nikotiini ahtauttaa verisuonistoa sekä lisätä keuhkojen limaneritystä.

Keuhkoahtaumatautia, astmaa ja kroonista keuhkoputkitulehdusta sairastavien tulee välttää nikotiinin aiheuttamaa keuhkoputkien supistumista sekä tupakkatervan ärsytystä keuhkoputkien limakalvoilla. Näiden potilaiden on todella päästävä eroon nikotiiniriippuvuudesta. Jokaisen savukkeen sisältämä nikotiini ahtauttaa keuhkoputkia. Häkä puolestaan syrjäyttää happea hemoglobiinissa, jolloin hapensaanti entisestään vaikeutuu.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Sepelvaltimotaudin takia ohitusleikkaukseen tuleville on syytä terottaa tupakoinnin lopettamisen tärkeyttä, jotta leikkauksen tulos ei menisi hukkaan.

Syöpäpotilaista erityisesti suuontelo- nielu- ja kurkunpään syöpää sairastavien tulee luopua tupakoinnista. Nämä syövät uusiutuvat kaksi kertaa useammin, jos tupakointi jatkuu. Tupakointi myös heikentää sädehoidon tehoa näissä syövissä, joista yli puolet parannetaan sädehoidon ja leikkauksen avulla.

Monien keuhko-, sydän- ja syöpäpotilaiden on vaikeaa omin voimin päästä eroon nikotiiniriippuvuudesta. Monivuotisen tupakoinnin jälkeen nikotiinihimo on monille vastustamaton. Lääkärin kehotuksen saatuaan lopettaa noin viisi prosenttia sauhuttelijoista.

Järjestelmällinen vieroittaminen, johon sisältyy useita keskusteluja, on osoittautunut tehokkaimmaksi sekä oireettomille henkilöille että jo sairastuneille. Nikotiinikorvaushoito liitettynä muihin menetelmiin kaksinkertaistaa onnistumisen.

Tupakoinnin lopettamisen myötä keuhkojen toiminnan heikkeneminen pysähtyy, hapensaanti paranee, verenkierto paranee, infektioherkkyys vähenee. Yleinen fyysinen kunto ja suorituskyky paranee. Ihon ja kynsien terve väri palautuu.

Tupakoinnista vieroittaminen on hoitavan sairaalan tehtävä. Potilasta ei tule jättää yksin nikotiiniongelman kanssa. Vaikka keuhko-, sydän- ja syöpäsairauksia hoitavilla osastoilla keskustellaankin hoidon alkaessa tupakanpolton lopettamisesta, on pitkäjänteinen vieroitus tarpeen. Tehtävään koulutetun vieroitushoitajan apu on välttämätön näiden sairauksien hoidossa.

Tyksissä aloitettiin vieroitustoiminta vuonna 1994 onkologian klinikan sädehoito-osastolla, jossa suuontelon, nielun ja kurkunpään syöpää sairastavat potilaat ohjattiin vieroitushoitajan luo. Tämä keskusteli potilaiden kanssa ennen hoidon alkua, sen aikana ja hoidon lopulla. Tupakointitilannetta edelleen seurataan korvaklinikan ja onkologian klinikan yhteisissä potilaskokouksissa. Potilaista 65 prosenttia onnistui luopumaan tupakoinnista.

Syyskuun alussa vuonna 1998 perustettiin keuhkosairauksien poliklinikalle Stakesin rahoittama vieroitusyksikkö, joka on toiminut kaikkiaan 1 vuotta 6 kuukautta. Rahoitus perustui tupakkalain 27. pykälän mukaisiin varoihin. Ennen kuin koko Tyksiä koskeva vieroitus alkoi, esiteltiin käynnistyvää toimintaa kaikilla Tyksin osastoilla ja lisäksi kullekin osastolle nimettiin vieroituksen yhdyshenkilö. Tämä on keskustellut tupakoivien potilaiden kanssa ja kertonut mahdollisuudesta päästä vieroitukseen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kahdenkeskisiä keskusteluja potilaan kanssa on käyty 986 kertaa. Lisäksi 65 potilasta on osallistunut vieroitushoitajan pitämiin ryhmäkeskusteluihin. Näistä potilaista on 50 prosenttia ollut tupakatta yli kuusi kuukautta.

Tälle vuodelle ei Stakes ole lainkaan myöntänyt varoja. Jos vieroitusyksikkö joudutaan lopettamaan, tietää se monille potilaille epäonnistumista tupakoinnin lopettamisessa ja lisäkuormitusta sairaalalle uusiutuvien oireiden vuoksi.

Tyksin vieroitusyksikkö ei tee ennaltaehkäisevää työtä tavanomaisessa merkityksessä, vaan se toteuttaa tärkeätä osaa potilaan kokonaishoidosta olipa kysymyksessä keuhko-, sydän- tai syöpäsairaus.
Maritta Kilpeläinen, erikoislääkäri
Eeva Nordman, professori LKT
Leena Järvi, ylihoitaja
Päivi Grönroos, vieroitushoitaja