Lukijoilta

Työelämän
perustuslaki uudistuu

Työsopimuslain uudistus on eduskunnan käsittelyssä kesäkuussa. Hyvin vähän siitä on puhuttu tai kirjoitettu lehdissä ja kuitenkin se koskee kaikkia palkansaaja- ja työnantajatahoja.

Neljän vuoden komiteatyöskentelyn tuloksena on saatu ns. kompromissiratkaisu. Kaikkia haluamiansa asioita työnantajan ja palkansaajien edustajat eivät ole saaneet läpi, mutta monia hyviä asioita ovat.

Ihmettelen kuitenkin miksi yrittäjät ovat uudistusta vastaan? Heidän mielestään on parempi itse sanella työehdot kuin se, että olisi komitean ehdottama yleissitovuus käytössä. He eivät halua kantaa vastuuta työntekijän kohtuullisesta turvallisuudesta tai yritysten välisestä terveestä kilpailusta.

Jos yrityksessä otetaan huomioon työntekijän turvallisuus, hyvinvointi sekä terve kilpailukyky, on yrityksen tulevaisuus ja pitkäjänteisyys taattu. Jos halutaan yritys, joka toimii vuosia eteenpäinkin, on otettava henkilöstö mukaan sen kehittämiseen ja kohdeltava sitä ihmisarvoa kunnioittaen.

On eri asia jos halutaan vuodeksi tai pariksi yritys joka kuorii kermat päältä ja sen jälkeen lopettaa koko toimintansa.

Terve kilpailu antaa yritykselle kunnioitettavan toiminnan ja takaa parhaan laadun.

Myös perusasioista huolestunut
Marja Vyyryläinen