Lukijoilta

Vettä säästäviä
järjestelmiä käyttöön

Niin Turun kuin muunkin Suomen olisi tiedostettava puhtaan veden merkitys tulevaisuudessa. Veden käsittelyyn ja käyttöön tulee kiinnittää enemmän voimavaroja. Jossain päin maailmaa jopa tapellaan vedestä, eikä öljystä niin kuin tähän asti on tehty.

Yhteiskunnan pitää tukea uusien vettä säästävien järjestelmien käyttöönottoa. Esim. niin sanottu kaksivesijärjestelmä olisi mielestäni kehittämisen arvoinen asia. Kaksivesijärjestelmässä lavuaarivedet kerätään talteen talossa sijaitsevaan säiliöön ja käytetään uudelleen, ehkä kevyen suodatuksen jälkeen wc:n huuhteluvetenä. Onhan järjetöntä käyttää vessan pöntön huuhteluun kalliisti puhdistettua juomakelpoista vettä.

Omakoti-, rivi- ja kerrostaloja rakennettaessa voisivat kaupungit ja kunnat esim. antaa alennuksia vesimaksuihin ja vesi- ja viemäriliittymiin, jos rakentajat ottavat käyttöön tällaisia uusia vettä säästäviä järjestelmiä.

Tätä kautta voitaisiin luoda edellytykset kehittää ja jopa suuremmassakin mittakaavassa luoda järjestelmiä joilla olisi ehkä kysyntää maamme rajojenkin ulkopuolella.
Raimo Nieminen