Lukijoilta

Ympäristönsuojelu-
lautakunta ottaa kantaa

Ylipuutarhuri Kasvi esitti haastattelussaan Arnon päivänä 16.11. TS:ssa
arvokkaita huomioita turkulaisesta kaupunkikuvasta: on tehty "kantti kertaa kantti" länsiranta, on rakennettu paljon rumia taloja ja hävitetty puutaloja pihoineen. Käytetään aina samaa tylsää lehmusta vaikka olisi hopeavaahteraa ja riippupajua ja vaikka mitä muita istutettaviksi valittavia puita.

Epäkohdat lueteltuaan ylipuutarhuri Kasvi kysyy, miksi ympäristönsuojelulautakunta antaa ympäristöasioissa tapahtua mitä vain, eikä ota reippaasti ja näkyvästi kantaa.

Lautakuntatyöskentely yleensä on aika näkymätöntä puurtamista, eikä sen tarkoituksenakaan ensisijaisesti ole räväköiden kannanottojen saattaminen julkisuuteen. Se on päättämistä lautakunnan toimivaltaan kuuluvista asioista sekä osallistumista kannanotoin ja lausunnoin muiden elinten päätöksentekoon.

Ympäristönsuojelulautakunnan lakimääräiset tehtävät on määrätty ilmansuojelu-, jätehuolto- ja vesilaissa sekä laissa kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta. Näissä asioissa ympäristönsuojelulautakunta ei saa antaa, eikä anna tapahtua mitä vain. Terveydelle haitalliset hiukkaset turkulaisten hengitysilmassa, saastuneet rakennusmaat ja ruoppausmassojen läjityksen seurausvaikutukset kaupungin vesialueella ovat lautakunnan päällimmäisistä huolen aiheita.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Mikään Arno Kasvin yllä moittima ei kuulu ympäristönsuojelulautakunnan tehtävien tai päätäntävallan piiriin. Tottakai me kannamme huolta myös kaupunkikuvasta. Ja annamme siitä kannanottoja silloinkin kun se ei meidän toimivaltaamme kuulu. Mutta vuosia sitten kaavoitettujen ja jo ennen tämänhetkisen lautakunnan työn aloittamista valmiiksi asuttujen talojen (esimerkiksi kaasukellon ympäristössä) rajullakaan moittimisella emme saisi niistä kerrosaloja vähemmäksi. Vaikka se olisi meille mieleen, varmasti yhtä paljon kuin ylipuutarhuri Kasville.
Marjukka Laitinen
ympäristönsuojelulautakunnan puheenjohtaja (kok)