Lukijoilta

Tukirahaa tarvitseville

EU:n jäsenmaiksi on paljon halukkaita, mutta kriteerit hyväksytyksi tulemiseksi ovat kovat. Yksi kriteereistä on taloudellinen hyvinvointi, jonka on oltava edes jokseenkin turvattu. Jäsenmaaksi ei pääse jos kaipaa suuria summia EU:n tukirahoja, koska niitä jaetaan jokaista jäsenmaata kohden rajoitetusti.

Sen sijaan, että tukirahoja jaettaisiin niitä todella tarvitseville maille, niitä jaetaan menestyville ja rikkaillekin, jotka pärjäisivät ilmankin.

Mielestäni vanhojen rikkaiden jäsenvaltioiden tulisi supistaa tukirahojaan, jotta EU:n uudet, köyhemmät tulokkaat saisivat tarvitsemansa avustuksen. Tukirahaa maksettaisiin vain siis "köyhille" tulokkaille enemmän kuin muille, siihen asti, että taloudellinen taso näissä maissa vakiintuu ja ne pärjäävät normaalilla tukirahalla. Uusille taloudellisesti hyvinvoiville tulokkaille tukirahaa maksettaisiin normaalisti. Ovathan yksityiset henkilötkin periaatteessa tasa-arvoisia, joten mikseipäs siis EU:ssakin pyrittäisi turvaamaan valtioiden välinen tasa-arvo.

Rikkaat valtiot, joita tukirahan supistaminen koskisi, todennäköisesti haluaisivat (tasa-arvoon nojaten) pitää tukirahat kaikille saman suuruisina. Mutta neuvo kuuluukin: "Halua vain sitä, mitä todella tarvitset!"
Tuire Hemminki
15 v.