Lukijoilta

Kirjoittajavieras-kolumni
Terhi Runsio:
Tukea varhaisnuorille

Yksi sunnuntain 7.11. VPK-talon lastenkonsertin järjestäjistä on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin Varhaisnuoriso-projekti, joka käynnistyi elokuussa 1999 viidessä kunnassa; Liedossa, Loimaan kunnassa, Uudessakaupungissa, Naantalissa ja Turussa. Kussakin kunnassa toimii yksi projektityöntekijä toimipaikkanaan peruskoulun ala-aste. Toiminnan ensisijaisina kohteina ovat ekaluokkalaiset, heidän vanhempansa ja opettajansa. Varhaisnuoriso-projektin näkökulma on voimavarakeskeinen mahdollisia ongelmia vähättelemättä, ennaltaehkäisevä ja lapsen ja perheen hyvinvointiin panostava.

Päätavoitteena on lapsen osallisuuskehityksen edistäminen, mihin pyritään seuraavien osa-tavoitteiden kautta: ottamalla lapset mukaan toiminnan suunnitteluun, tukemalla heidän sosiaalisten taitojensa ja itsetuntonsa kehitystä ja kutsumalla lasten vanhemmat mukaan koulun, kodin ja vanhempien väliseen yhteistyöhön, eli luodaan heille mahdollisuuksia vertaistukeen ja yhteisten pelisääntöjen miettimiseen.

Lisäksi kehitetään kunnittain ns. varhaisen välittämisen malli, ts. luodaan moniammatillinen alueellinen verkosto lasten tukijärjestelmäksi, jonka avulla voidaan tukea lasten osallisuuskehitystä heti ensimmäiseltä luokalta lähtien.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Varhaisnuoriso-projektin käynnistämisen taustalla vaikuttavat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin Lapsipoliittisen ohjelman (1998-2000) perusarvot, joita ovat hyvä itsetunto, yksilöllisyys, elämisen taidot ja vastuullinen vanhemmuus. Myöskin on haluttu lähteä vastaamaan siihen tosiasiaan, että lasten ja nuorten mielenterveydelliset ja päihteisiin liittyvät ongelmat ovat viime vuosina rajusti kasvaneet ja kasvavat edelleen; miksi siis niitä ei pyrittäisi ehkäisemään jo ennalta? Edellä luetellut projektimme tavoitteet ovat lapsen kokonaiskasvua suojaavia tekijöitä, joihin tuskin voidaan liikaa panostaa lasten kehitystä ajatellen!

Varhaisnuoriso-projektin pyrkimys on kokeilla ja kehittää yhteistyössä opettajien kanssa kouluun sopivia menetelmiä, joilla edistetään osallisuuskehitystä sekä ehkäistään syrjäytymistä ja koulukiusaamista. Yritämme siis löytää uusia tapoja tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa jollain tavalla syrjäytymisvaarassa olevat koululaiset ja hakea työtapoja, joilla ei-toivottu kehitys voidaan kääntää.

Tavoitteita lähestytään useasta näkökulmasta, joita ovat itsetuntoon ja sosiaalisiin taitoihin liittyvät harjoitukset, elämyspedagogiikka, seikkailutoiminta ja ilmaisutaito, eli erilaiset toiminnalliset menetelmät. Toisaalta moni lapsi ja perhe saattaa kaivata yksinkertaisesti yhtä uutta ihmistä, jolle puhua iloista, suruista ja tilanteista, joissa kokee neuvottomuutta. Jokaisen lapsen tuen tarve ja yksilöllisyys ovatkin toiminnan lähtökohtina, eli toimintaa ja tukea tarjotaan sekä koko ikäryhmälle että räätälöidysti yksittäisille lapsille. Tätä työtä tehdään sydämellä ja vahvasti motivoituneena!

Kirjoittaja on MLL:n Varhaisnuoriso-projektin johtava projektityöntekijä.