Lukijoilta

Liikenteen turvallinen
sujuminen tärkeintä

Tiistaina 19.10. Saija Suominen kirjoitti saamastaan sakosta. Kirjoituksessa kävi selvästi ilmi suomalaisen liikennevalvonnan periaatteiden nurinkurisuus; rahastus on tärkeämpää kuin liikenteen turvallinen sujuvuus.

Kun Suomessa painotetaan - joskus asiallisten, monesti mielivaltaisesti asetetun tuntuisten - nopeusrajoitusten ehdotonta noudattamista, Tukholmassa autokoulun opettaja opettaa menemään liikenteen rytmissä, vaikka se menisikin yli rajoituksen.

Tukholmassa siis sujuvuus on asia numero yksi, josta kumpuaa myös muu järjenkäyttö, kuten joustavuus, josta Suomessa on vielä suuri vajaus. En yllytä ylinopeuteen, huomautan vain, että usein nopeusrajoitukset asetetaan huonon kelin ja heikoimpien yksilöiden vaatimustason mukaan; miksi sama tie on talvella kuivana vaarallisempi?

Julkisuudessa "ylinopeudesta" tehdään syntipukki aina milloin se on mahdollista. Kahden nuoren kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa vähän aikaa sitten olivat syinä "suuri nopeus, väsymys ja alkoholi".

Ilmeisesti nämä olivat tärkeysjärjestyksessä, sillä väsymys ja varsinkaan alkoholi eivät ole järin suuria rikkomuksia ainakaan tuomioistuinten mielestä. Autoliiton Moottori-lehti julkaisee joka numerossa liudan kuolonkolareita lyhyesti selostettuna. Niistä voi jokainen päätellä onnettomuuksien todellisia syitä. Erittäin monessa mukana ovat juuri alkoholi ja väsymys; vain muutamassa on nopeus ollut niin kova, että se on todellinen onnettomuuden syy. Tätä kannattaisi päättäjienkin joskus vilkaista.
Talvirenkaita vaihtamaan