Lukijoilta

Olin siellä
minäkin

Sotainvalideista ja haitta-asteista kirjoitetaan paljon lehdistössä. Jopa viiden prosentin haitta-aste on ollut kirjoituksen aiheena. Kysyisinkin nyt, mikähän mahtaisi olla sopiva prosentti sellaisille veteraaneille, jotka menettivät parhaat vuotensa - neljästä jopa kuuteen vuoteen - sodan takia eri rintamilla.

Olen sitä mieltä, että koko veteraanitunnus on kärsinyt pahan inflaation. Tunnusta on jaettu aivan liian avokätisesti jos milläkin perusteella. Uskoisin, että näillä pitkään sodassa olleilla on varmasti jokaisella sekä henkisiä että ruumiillisia prosentteja. Toivon, että näitä prosentteja alettaisiin laskea, ja että ne tulisivat myös korvauksen alaiseksi ennen viimeistä iltahuutoa.
Ukki 1