Lukijoilta

Sanat ja teot
jälleen ristiriidassa

Maanantaina 11.10. TS:ssa oli kirjoitus Raunistulan koulun 100-vuotisjuhlista. Sanat ja teot olivat jälleen kerran pahasti ristiriidassa koulumaailman arvoista puhuttaessa.

Kirjoituksen mukaan Raunistulan koulussa oppilaat joutuvat pyrkimään pääsykokein jo toisella luokalla matematiikkaluokille. Tästä koulu näyttää olevan erityisen ylpeä, vaikka tuossa ikävaiheessa oppilaan kykyrakenne ei vielä tunnetusti ole mitenkään vakiintunut, vaan lapsen lahjakkuuden ilmenemiseen tuossa iässä vaikuttaa enemmänkin kotitausta kuin lapsen kyvyt.

Samassa artikkelissa kerrottiin pääjohtaja Jukka Sarjalan painottaneen puheessaan moraalikasvatusta ja koulun merkitystä lapsen syrjäytymisen estämisessä. Minkälaisesta moraalista on kyse silloin, kun varhaisessa kehitysvaiheessa olevia lapsia luokitellaan erilaisille luokille heidän vasta kehittymässä olevien ominaisuuksiensa perusteella? Eivätkö juuri erilaiset pääsykokeet lapsen esi- ja alkuopetusiässä edistä syrjäytymistä jos mikään?
Ihmettevä opettaja