Lukijoilta

Satalinnan alasajo
nostaisi kustannuksia

Olemme huolestuneina seuranneet sairaanhoitopiirin rakennemuutoksen vaiheita. Pelkäämme erityisesti Satalinnan alasajoa, jonka mukana suurelta osalta 65 vuotta täyttänyttä jäsenistöämme menisivät viimeisetkin kuntoutumismahdollisuudet. Emme mekään voi käsittää, miten keuhko-osastojen siirto Poriin tuottaisi säästöä. Niiden siirto aiheuttaisi huomattavan paljon kustannuksia ja nostaisi Satalinnan jäljelle jäävän toiminnan kustannuksia, eikä keuhkosairaiden hoito Porissakaan ilmaista ole.

Yhtymähallitus on kaavaillut Satalinnan tyhjiksi jäävien tilojen ottamista perustettavan kuntoutuskeskuksen käyttöön. Emme usko, että jäsenkunnilla on kovinkaan suurta intoa nykyistä ilmeisestikin kalliimpien kuntoutuspalvelujen ostamiseen, koska näin nousevat kustannukset nykyiseltä Satalinnan edulliselta tasolta.

Paras ratkaisu mielestämme on pitää keuhkot perinteisessä paikassaan, Satalinnassa ja pohtia, miten voidaan hyödyntää tuottavasti Porissa tyhjänä olevat sairaalatilat. Näin saataisiin kuntayhtymälle kevennystä talouteen.

Meitä huolettavat myös reuma- ja geriatriaosastojen kohtalo, koska nekin koskettavat jäsenistömme hoitomahdollisuuksia.
Invalidiliitto ry:n Turku-Pori
alueen aluejohtoryhmä