Lukijoilta

Museot parantavat saavutettavuutta

Taina Myllyharju kiinnitti kolumnissaan Tervejalkaisten museossa (TS 2.10.) huomiota tärkeään asiaan, josta museoalalla on viime aikoina paljon keskusteltu, museopalvelujen fyysiseen saavutettavuuteen.

Perusongelma on se, että monet museot on sijoitettu vanhoihin kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin, joita ei voi aina uudistaa kaikkia nykyajan vaatimuksia vastaavaksi. Arvokas kulttuuriperintömme on mahdollisuuksien mukaan tehtävä saavutettavaksi kaikille, sitä kuitenkaan tuhoamatta.

Kysymys ei olekaan pelkästään siitä, mitä halutaan tehdä fyysisen saavutettavuuden lisäämiseksi, vaan siitä, mitä pystytään tekemään. Meillä, Aboa Vetuksessa, on paljon portaita, ja osa niistä on keskiaikaisia, joten kajoaminen niihin on mahdotonta. Olemme omalta osaltamme helpottaneet vaunujen kanssa meillä vierailevien liikkumista hankkimalla kantoreppuja asiakkaiden käyttöön. Tänäkin kesänä ne olivat useasti käytössä, ja ideaa on kiitelty.

Pyörätuolilla liikkuvat otamme huomioon niin, että avaamme heitä varten varauloskäynnin, jossa ei ole portaita, ja tarpeen tullen vahtimestarit avustavat heitä rampeissa jotka olemme varanneet pyörätulilla liikkuvia varten. Toiseen museoomme, Ars Novaan, onkin selkeä portaaton reitti, ja saavutettavuus on ongelmaton.

Museopalvelujen fyysistä saavutettavuutta on museolaitoksen edelleen valppaasti kehitettävä, jotta esimerkiksi tulevaisuuden kansalaisyhteiskunnan keskeistä tavoitetta, elinikäistä oppimista, on mahdollista kaikkien halukkaiden toteuttaa myös maamme lukuisissa museoissa.
Minna Sartes
museonjohtaja
Aboa Vetus & Ars Nova