Lukijoilta

Kansan mielipidettä
ehdokkaista ei kysytä

Suomessa valitaan presidentti kaksivaiheisella kansanvaalilla. Kansa siis valitsee suoraan presidentin. Kansan mielipidettä ehdokkaista ei kuitenkaan paljon kysellä. Ainoastaan gallupit tutkivat miten kukin menestyisi, jos nyt käytäisiin vaalit.

Puolueet sen sijaan melskaavat ehdokkaittensa kanssa ihan kyllästymiseen asti! Kaikki puolueet asettelevat omia ehdokkaitaan ja suorittavat sisäisiä vaalisirkuksiaan. Tällä saavutetaan todennäköisesti se, että äänestysprosentti vaaleissa jää hyvin alhaiseksi.

Todellista kansan presidenttiä ei kansanvaalilla saada, koska puolueet hoitavat vaalijärjestelmää. Puolueet ovat laatineet lait sellaisiksi, että puolueitten ulkopuolisten tahojen on lähes mahdoton asettaa omia ehdokkaitaan tai edes vaikuttaa ehdokkaan valintaan. Puolueitten valta estää demokratian toteutumisen presidentin valinnassakin. Näinhän on käynyt jo kunnallishallinnossa ja valtion hallinnossa. Tätä puolueet eivät vallanhuumassaan halua tunnustaa.

Pienten puolueiden sisällä valtaa käyttävät päättävät asioista omien intressiensä perusteella. Kansalaisten mielipidettä ei kuunnella. Mahdollisuus olisi käyttää kansanäänestyksiä ja laajempia mielipidekyselyjä, mutta näitä ei haluta käyttää.

Mitään anarkiaa ei syntyisi, vaikka puolueiden ulkopuolisten ihmisten mielipidettä kunnioitettaisiin. Puolueisiin kuuluvia ihmisiähän on tunnetusti vain hyvin vähän. Tulevaisuudessa entistä vähemmän, ellei kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia päätöksentekoon lisätä.
Rauno Rantanen