Lukijoilta

Valtuutetut saivat tämän aikaan

Suomalaisilla on aina ollut oikeus puhtaaseen, hyvälaatuiseen ja terveelliseen juoma- ja talousveteen. Nyt on käytännössä osoittautunut, ettei tämä enää pidä paikkaansa, ja että nykyinen Turun talousalueen ja etenkin Turun juomavesi voi olla jopa terveydelle vaarallista.

Muissa Suomen kunnissa vallitsee toisenlainen tilanne. Esim. Helsinki sai oitis Päijännetunnelinsa ja puhtaana vetensä Päijänteestä paitsi valtakunnallisen mielipiteen, myös helsinkiläisten poliitikkojen ansiosta.

Vaikka vuonna 1993 Turun Seudun Vesi Oy:n vesitutkimukset ja luvat olivat valmiina, valtion rahoituspäätökset olemassa ja osa ympäristökunnistakin oli tehnyt myönteisen päätöksen, 36 turkulaisvaltuutettua osoitti äänestyskäyttäytymisellään piittaamattomuutensa Turun raakavedestä ja epäsivät vedenoton Pyhäjärvestä.

Kun aina puhutaan poliitikkojen vastuusta, olisi nyt tärkeätä tietää, keitä nämä negatiivisen päätöksen tehneet olivat.
Terveys on oleellinen asia