Lukijoilta

EU-aluetukiehdotus
epäoikeudenmukainen

Hallituksen esitys uusiksi EU:n 2 -tukialueiksi (EU-kielessä 2-tavoitealueiksi) on saanut runsaasti julkisuutta. Keskustan asiaan kohdistamaan kritiikkiin on pääministeri Lipponen puuttunut Turun Sanomissa sekä kolumnissaan että nyttemmin myös uutisoinneissa.

Kolumnissaan pääministeri opetti minua olemaan asiassa hiljaa, kun oma maakuntani Keski-Suomi säilyy edelleen tukialueissa. Hallituksen tukialueratkaisusta päätellen tällaiseen itsekkyyteen opettaminen on mennyt hyvin perille hallituksen sisällä. Uusina alueina EU:n tukialueisiin ovat tulossa mm. osat Turusta, Tampereesta, Oulu, Hämeenlinna ja Kotka - Hamina.

Lipposen ohjeista huolimatta ymmärrän kuitenkin, että minun ja muiden Keskustan johtajien luonnollinen oikeus ja jopa velvollisuus on arvioida hallituksen ratkaisuja koko Suomen eikä vain oman kotikunnan tai maakunnan näkökulmasta.

Keskustan kritiikin ydin on siinä, että hallitus viittaa monin kohdin kintaalla alueellisille kehityseroille ja ongelmille. Sen tekemä ratkaisu on selkeän poliittinen, ei terveiden aluekehitysperusteiden mukainen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Hallitus on poistamassa nykyisistä EU:n 2 -tukialueista usean sadantuhannen asukkaan väestöpeittoa vastaavat alueet. Useimmiten juuri näitä maaseutu- tai maaseutukaupunkialueita Lipposen I -hallitus on rokottanut monin tavoin. Kansallisen aluepolitiikan alasajo, kuntien valtionosuuksien ja kansallisen maataloustuen leikkaukset - kaikki nämä Suomen EU-jäsenyysratkaisussa sovittujen tukipakettien vastaisesti - ovat kohdistuneet kipeänä myös näille alueille.

Tukialuista poistettavien alueiden tilalle hallitus esittää joukon menestyviä ja useimmiten paljon vauraampia alueita; osia Tampereesta ja Turusta, Oulun sekä eräitä muita etelän maakuntakeskuksia. Samalla hallitus siis esittää monien näiden ympärillä olevien seutukuntien ja jopa yksittäisten kuntien poistamista EU-tukialueiden piiristä.

En kykene tunnistamaan sellaisia tekijöitä, joiden perusteella esim. Loimaan seutu tai Koillis-Satakunta oli perusteltua heittää ulos tukialuista ja ottaa esim osat Turusta ja Tampereesta mukaan. Molemmissa kaupungeissa on paljon pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyttä. Näiden lievittämiseen on EU:n kalupakissa kuitenkin ns. 3-tuki ja sosiaalirahaston rahat. Ne ovat koko Suomen, myös Turun ja Tampereen käytettävissä. EU:n 2 -tukialueet ja niissä myönnettävä aluetuki ovat sitä vastoin tarkoitettu kehitysedellytyksiltään heikoimpien alueiden ja "suurempien teollisten tai maaseuturomahdusten" voittamiseen.

Turku, Tampere ja eräät muutkin teknologiakeskukset ovat Suomen menestymisen kannalta tärkeitä. Keskusta pitää erittäin tärkeänä näiden keskusten kehittämistä ei vain maakuntiensa veturina, vaan myös "maailmanmittaisina" huippuosaamisen keskuksina. Mutta me emme hyväksy sitä, että tällaisten toimien rahoitus hoidettaisiin repimällä se maakuntien sisällä heikoimmilta alueilta.

Tämän tapaiseen ajatteluun perustui myös se, että Ahon hallituksen toimesta Suomen aluekehityslakiin kehitettiin erityiset osaamiskeskusohjelmat. Esityksestäni ensimmäiset ohjelman mukaiset osaamiskeskukset perustettiin ja niiden rahoittaminen aloitettiin. Yksi niistä tuli tukemaan pieneltä osaltaan Turun erinomaista teknologiakehitystä. Uudistus toteutettiin, vaikka sen vastustus oli monien etelän vaikuttajien piirissä luja.
Mauri Pekkarinen
Keskustan eduskuntaryhmän pj

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy