Lukijoilta

Palvelu-
pankille
olisi tarvetta

Suomessa tarvittaisiin "pankkia jossa asiakas on kuningas". Ts. palvelupankkia, jossa eläkeläismummot ja muut atk-päätettä kaihtavat voisivat asioida nopeasti 5-10 minuutissa. Palvelupankissa hoidettaisiin vain "palkka- ja säästötilejä" sekä maksettaisiin laskuja.

Esimerkiksi Turussa vuoden lopussa Kauppiaskadun Meritaan fuusioituva Aurakadun Merita voisi keskittyä ns. palvelupankin em. tehtäviin.
Timo Saarniemi
Turku