Lukijoilta

Puhdas vesi on perushyödyke

"Puhdas ja hyvälaatuinen juoma- ja talousvesi on kaupungin palvelu numero yksi. Se on ehdoton perushyödyke koko seudun elämälle, sekä ihmisille että elintarviketeollisuudelle", toteaa kirjoittaja
"Puhdas ja hyvälaatuinen juoma- ja talousvesi on kaupungin palvelu numero yksi. Se on ehdoton perushyödyke koko seudun elämälle, sekä ihmisille että elintarviketeollisuudelle", toteaa kirjoittaja

Turun ja Raisio-Naantalin vesihuollot täyttävät jo farssin tunnusmerkit. Tämä on osoitus siitä, miten pitkälle politiikalla ja selittelyillä voidaan vältellä ihmisten ja tuotantolaitoksien jokapäiväisiä perustarpeita veden suhteen.

Puhdas ja hyvälaatuinen juoma- ja talousvesi on kaupungin palvelu numero yksi. Se on ehdoton perushyödyke koko seudun elämälle, sekä ihmisille että elintarviketeollisuudelle. Ihmiset ovat veden suhteen tavattoman mukautuvaisia, ainakin jokapäiväistä elämää häiritsevään epidemiaan asti.

Elintarviketeollisuudelle ja työpaikoille tilanne saattaa olla jo vaarallisempi ja kohtalokkaampikin. Coca-Cola-yhtymän äskeisen epidemian tähänastiseksi hinnaksi on ilmoitettu yli 600 miljoonaa markkaa.

Syyksi on väitetty jopa kuluttajien hysteriaakin. Mouhijärven Osuusmeijerin kaatoi Listeria-epidemia. Turun seudulla on elintarviketeollisuutta, jonka perusedellytyksenä on puhdas vesi ja puhtaat raaka-aineet. Näiden puuttuessa vaarannetaan koko toiminnan jatkuvuus. Epidemian tai muun häiriön sattuessa seuraukset voivat olla laajoja, jopa globaaleja.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kilpailijat käyttävät tietysti tilannetta hyväkseen. Monikansallinen omistus ja ulkomaiset johtohenkilöt voivat pystyä vaikuttamaan siihen, että koko tuotanto siirretään sinne missä vesi, ympäristö ja muut olosuhteet ovat sekä tuotannolle että ihmisten asumiselle paremmat, turvallisemmat tai viihtyisämmät.

Turun seudulla vesitilanne on luisunut vähitellen huonompaan päin. Perussyy on siinä, että raakavesi on huonolaatuista pintavettä. Melkoinen osa raakavedestä etenkin kesäaikana on lika- ja viemärivettä sekä maa- ja karjatalouden päästöjä. Osa päästöistä jokiin ja raakaveteen on peräisin haja-asutuksen viemäreistä eli tulee puhdistamattomana wc:iden sakokaivojen kautta.

Sikaloiden ja muun karjatalouden lietelantaa ja jätevesiä sekä kanaloiden jätteitä pääsee normaalillakin käsittelyllä valumaan väkisinkin jokiin. Lisäksi tapahtuu viime talven tapaisia vahinkoja, jolloin jopa useita satoja kuutioita lietelantaa pääsi valumaan Aurajokeen ja raakaveteen. Lietelanta voi viipyä joen pohjassa pitkäänkin.

Jollei veden käyttäjä eettisesti välitä siitä, että hän joutuu juomaan ja nielemään toisten jätöksiä ja ulosteita, niin mainittakoon, että noin 60 prosenttia ulostemassasta koostuu mikrobeista eli bakteereista ja viruksista yms. Näistä virukset pääsevät tavallisen vedenpuhdistuksen lävitse. Kun vielä muistaa, että yli 50 prosenttia ihmisten vatsatautiepidemioista on viruksista johtuvia, niin ei pidä lainkaan ihmetellä, jos pintavedestä tulisi epidemioita. Pikemminkin täytyy ihmetellä sitä ettei tule.

Viime kesänä oli Kalici-virusepidemioita mm. Heinävedellä. Veden puhdistuksessa voi tapahtua välillä häiriöitäkin. Tällöin raakaveden sinilevämyrkyt, bakteerit ja muut mikrobit, jopa sinilevätkin pääsevät juomavesiverkostoon, kuten on sattunut Turun lisäksi Naantalissa.

Sinileväongelma on tullut jäädäkseen. Noin kaksikymmentä eri sinilevälajia kykenee muodostamaan ihmiselle kuolettavia maksa- ja hermomyrkkyjä, jotka liukenevat veteen ja säilyvät vedessä kuukausikaupalla. Osa levistä muodostaa myös ihoa ärsyttäviä myrkkyjä.

Myrkkyjen muodostaminen on ajoittaista ja sattumanvaraista. Esim. stressaantunut sinilevä voi muodostaa myrkkyä. Sinilevämyrkkyjä on hyvin monta eri lajia. Useiden myrkkyjen analyysimenetelmät puuttuvat vielä. Siksi näytteiden tutkimuksella ei veden vaarattomuutta voida taata. Tavanomaiset veden-uhdistusmenetelmät eivät poista sinilevämyrkkyjä vedestä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

350 miljoonan markan tekopohjavesi-investointi on Turulle samaa suuruusluokkaa kuin kaupungintalon rakentaminen pienelle Naantalille. 2020-luvulle asti asioita ei voitane enää lykätä ilman tuntuvampia vesihaittoja ja epidemioita. Onneksi valtio eli Lounais-Suomen ympäristökeskus on laatinut tekopohjavesisuunnitelmat valmiiksi.
Paavo Kurkela
merivoimien hygieenikkoeläinlääkäri evp.