Lukijoilta

Kansalaiseksi turhan helposti

STT kertoi jokin aika sitten, että 3 300 maahanmuuttajalle on myönnetty Suomen kansalaisuus. Kun Suomi on tähän asti ollut varsin pidättyväinen kansalaisuuden myöntämisessä, niin on tällaista lukua vähintäänkin ihmeteltävä.

Suurimpina yksittäisinä ryhminä em. luvussa olivat somalit, virolaiset ja inkeriläiset. Inkeriläisiä pidetään ns. paluumuuttajina, vaikka ei sitä välttämättä aina huomaa. Somalit ovat tulleet maahamme oman maansa levottomuuksien vuoksi. Heidän hakeutumistaan Suomen kansalaisiksi on vaikeaa ymmärtää, jollei alun perinkin ole hakeuduttu Suomeen korkeamman elintason vuoksi.

Viime aikoina ovat eri uutislähteet kertoneet joidenkin maahanmuuttajien syyllistyneen maassamme törkeisiinkin rikoksiin, aina huumausaineiden salakuljetusta myöten. Näihin rikoksiin on mainittu syyllistyneen myös em. kansallisuuksien edustajia. Tätä on sekä ihmeteltävä että paheksuttava.

Suomi tarjoaa varsin miellyttävät olosuhteet maahanmuuttajille. Palkitaanko tämä siten, että ryhdytään harjoittamaan salakuljetusta ym. rikollisuutta.

Kun muunlaisiakin sopeutumisongelmia ilmenee, olisi mielestäni jo kansallisen edun nimessäkin edelleen harjoitettava pidättyväisyyttä Suomen kansalaisuuden myöntämisessä.

Jo nyt ilmenee maamme vanhuksien ja työttömien keskuudessa nurinaa siitä, että he joutuvat tyytymään paljon alhaisempaan elintasoon kuin keskivertomaahanmuuttajat. Mikäli maamme ajautuisi uuteen, syvään lamaan, nämä äänet varmaankin nykyisestäänkin vahvistuisivat.
Veijo O.K. Pesonen