Lukijoilta

Perheverotusta pitää korjata

Ensi vuoden tuloveroratkaisut ovat siirtymässä myöhäiseksi. Tämä ei saa estää veroepäkohtien korjaamista.

On korkea aika korjata yhden tulonsaajan perheiden ahdinkoa. Perheiden tuloverotus perustuu puolisoiden erilliseen verotukseen. Verovähennysten karsimisen jälkeen verotuksessa ei useimmista muista EU-maista poiketen huomioida vanhempien vastuuta perheiden elatuksesta.

Veroprogressio rankaisee yhden tulonsaajan perhettä. Esimerkiksi työttömänä oleva tai kotona lapsia hoitava ja ilman tuloja oleva puoliso menettää kunnallisverotuksen perus- ja ansiotulovähennykset sekä valtionveron 46 000 markan verokynnyksen tuoman etuuden.

Hallintotieteiden lisensiaatti Pentti Rönkkö on laskenut, että nelihenkisen perheen ainoalla tulonsaajalla täytyy olla noin 20 000 markan kuukausitulot, jotta niistä jäisi verojen ja maksujen jälkeen käteen edes toimeentulotuen ja asumistuen takaama minimitulo.

Lisäksi tällainen perhe menettää bruttotulojen perusteella myönnettäviä etuisuuksia, esimerkiksi asumistuen.

Perheverotuskeskustelu uhkaa jäädä vain keskusteluksi. Tämä asia on nostettu esimerkiksi Väestöliiton ja Kirkon Nälkätyöryhmän kannanotoissa esille. Nyt veroahdinkoa voidaan helpottaa verovähennystekniikalla tai verovähennysoikeutta siirtämällä puolisoiden kesken.
Olavi Ala-Nissilä
kansanedustaja (kesk)
Valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsen