Lukijoilta

Vain tuotto on veronalaista

Olli Tiitinen koki säästöhenkivakuutuksen verokohtelun epäoikeudenmukaiseksi ja moraalittomaksi (TS 2.7.).

Säästöhenkivakuutus katsotaan verotuksessa sijoitustuotteeksi ja sitä verotetaan pääsääntöisesti samalla tavalla kuin muutakin säästämistä. Sijoitukset eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia ja sijoitetun pääoman tuotosta maksetaan pääomaveroprosentin mukaista veroa.

Tiitinen ei todennäköisesti joutunut maksamaan samasta tulosta veroa kahteen kertaan, vaan verotuksen kohteeksi joutui vain pääoman tuotto. Tuoton veronalaisuudesta huolimatta säästöhenkivakuutus on varteenotettava säästömuoto. Perinteisessä säästövakuutuksessa sijoitukselle saa takuukoron ja mahdollisen lisähyvityksen, jotka yhdessä muodostavat kilpailukykyisen tuoton.

Sijoitussidonnaisella vakuutuksella voi lisäksi tavoitella tätäkin suurempaa tuottoa. Eräitä muita säästämismuotoja korkeammilla tuotto-odotuksilla on hintansakin: säästöjä ja niiden tuottoa ei palauteta perilliselle, jos kuolema korjaa vakuutetun ennen vakuutuskauden päättymistä. Tätä vastaan voi suojautua erillisellä henkivakuutuksella.

Henkilövakuutusten veronalaisuus vaihtelee. Verottomia korvauksia ovat esimerkiksi erilaiset kulukorvaukset, kuolintapaussummat eräin rajoituksin sekä työkyvyttömyyden ja sairauden perusteella maksettavat kertakorvaukset. Ansionmenetyskorvaukset ovat sen sijaan veronalaista ansiotuloa.
Vesa Rantahalvari
asiamies
Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto