Lukijoilta

Rekkaliikenne pois
ruutukaava-alueelta

Helsinginkadun valmistuminen ja liittäminen Turun katuverkkoon rauhoittaa muun muassa Linnankadun ja Itäisen Pitkäkadun rekkaliikenteeltä, ja se on hyvä asia, sillä suurimmat meluhaitat syntyvät liikenteessä. Syksyllä avattava Helsinginkatu keventää liikennekuormitusta myös Aninkaistenkadulla, Hämeenkadulla ja Tuomiokirkon ympäristössä.

Nyt kuitenkin nousee esiin kysymyksiä, onko rekkaliikenteen ohjaus satamaan järjestetty parhaalla mahdollisella tavalla ja kasvaako melu ja muu kuormitus Helsinginkadulla kohtuuttoman suureksi.

Tilastojen mukaan tavaraliikenne Euroopan maanteillä kasvoi vuodesta 1980 vuoteen 1996 peräti 74 prosenttia. Vaikka rautateiden ja vesiväylien merkitys tavarankuljetuksessa on korostumassa koko Euroopassa, maantieliikenne elää ja voi hyvin vastaisuudessakin. Pidetäänhän sitä monien tavarankuljetuksien parhaana välineenä. Tänäänkin Turun tavarasaramassa käy 2 200 autoa, joista yli puolet on raskaan liikenteen ajoneuvoja. Rautateitse liikkuu noin viidennes rahdista.

E18-väylän ja satamien merkitys Turun seudulle on kiistaton. Turulla on edellytykset kehittyä Skandinaviaan ja Venäjälle menevien tavaravirtojen logistiikkakeskukseksi. Säännöllisen junalauttaliikenteen myötä rautatie-, maantie- ja merikuljetus kyetään siirtämään sujuvasti kuljetusmuodosta toiseen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Turun seudun liikenneyhteyksiä selvittänyt työryhmä esittää Turun satamaliikenteen ohjaamista Suikkilantien ja Raumantien kautta Ohikulkutielle. Hyvä esitys on jäänyt liian vähälle huomiolle Turussa, jossa eräät muut hankkeet ovat pysyneet kunnallispoliittisen keskustelun tärkeinä asioina.

Karttaa katsomalla näkee heti, että satamaliikenteen ohjaaminen Suikkilantien ja Raumantien kautta Ohikulkutielle tarjoaa huomattavasti paremman vaihtoehdon kuin rekkojen tuominen Tervatorin ympäristöön, rautatieaseman eteen ja Portsan läheisyyteen.

Turun kannalta katsottuna ratkaisuun pääsemistä helpottaa se, että muutostyöt eivät vaadi suuria investointeja. Suikkilantien osalta tämä tarkoittaa mm. liittymien muutoksia, Raumantien lisäramppia ja meluesteiden rakentamista Pahaniemen ja Vienolan kohdalle.

Luonnollisesti työryhmän esityksen toteuttaminen lisää jonkin verran liikennettä Raisiossa, mutta haitat moottoritietasoisilla väylillä ovat oleellisesti pienemmät kuin ruutukaava-alueella Turussa.

Asiantuntijoiden laskelmien mukaan Raumantie-Ohikulkutie -reitti tarjoaa raskaalle kalustolle taloudellisesti ja ajallisesti edullisen vaihtoehdon. Vaihdekeppiä ei tarvitse hamuta ollenkaan niin usein kuin nykivässä kaupunkiliikenteessä.

Peruskysymys on viihtyisän kaupunkiympäristön turvaaminen. Suomessa noudatettavien ohjearvojen mukaan melun tulisi jäädä alle 55 desibelin. Kaikki järkisyyt puhuvat satamaliikenteen Ohikulkutielle ohjaamisen puolesta. Nyt jos koskaan Turun seudun päättäjien on paneuduttava ennakoivasti ja vakavasti ruutukaava-alueen melu- ja muiden liikennehaittojen torjuntaan.
Kirjoittaja, Harry Nordqvist, on Kokoomuksen Turun aluejärjestön varapuheenjohtaja.