Lukijoilta

Annetut äänet
arvokkaita

"Kristityn Vastuu" kirjoitti (TS 17.6.), että kun EU-äänestysprosentti jäi niinkin alhaiseksi kuin jäi, olivat annetut äänet sitäkin arvokkaampia.

Tämä nojaa siihen käsitykseen, että kokonaisäänestysprosentilla on jokin kiinteähkö itsenäisarvo, jossa yksittäisen äänen arvo olisi ehkäpä äänestyksen kokonaisprosenttiluvun käänteisarvo x yksittäisen äänen "normaaliarvo", joka varmaan määräytyisi epänormaalin äänestysprosentin 100 itsenäisen arvon mukaan.

Alhainen äänestysprosentti ei siten osoittaisikaan, että kansalaiset eivät paljon EU:sta piittaa, vaan merkitsee, että vähätkin äänet olivat sitäkin arvokkaampia - joille kuille. Tuskin kristitty tällaisesta käsityksestä vastaa.
Pekka Soininen