Lukijoilta

Koulutuksesta on keskusteltava

Euroopan suurilla valtioilla on ollut jo jonkin aikaa pyrkimys harmonisoida Euroopan koulutusjärjestelmiä. Nyt mukana on jo 31 Euroopan valtiota. EU:n jäsenmaiden opetusministerit tapasivat 19. kesäkuuta Bolognassa Italiassa.

Kokouksessa allekirjoitettiin julistus, jolla pyritään luomaan puitteet koulutusjärjestelmien yhtenäistämiselle. Myös Suomen opetusministeri Maija Rask allekirjoitti Bolognan julistuksen.

Bolognan julistus tulee väistämättä käynnistämään laajamittaisia uudistuksia myös Suomen korkeakoulujärjestelmässä. On ilmeistä, että meillä joudutaan jälleen keskustelemaan ainakin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen työnjaosta sekä nykyisestä tutkintorakenteesta.

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) edellyttää koulutuksen yhdenmukaistamisesta laajaa kansallista keskustelua ennen kuin Suomen opetusministeriö aloittaa uudistuksien valmistelun. Opetusministerin on avoimesti kerrottava mitä uudistuksia hän Bolognan julistuksen pohjalta kaavailee Suomen korkeakoulujärjestelmälle. Näin mittavia uudistuksia ei voida suunnitella yksistään virkamiesvalmisteluna.

EU:ssa on olemassa paineita päättää Euroopan tason yhtenäistämistoimista jo Suomen EU-puheenjohtajakaudella. Suomelta edellytetään nyt johtajuutta myös koko Euroopan korkeakoulutusjärjestelmien kehittämisessä. SYL:n mielestä koulutuksen erilaisuus on rikkaus, jota ei tule tuhota. Annettavan koulutuksen ja tutkintojen vertailtavuutta tulee parantaa, mutta tätä ei ole mielekästä toteuttaa harmonisaation kautta.
Suomen ylioppilaskuntien liitto ry
Veikko Valli puheenjohtaja
Jarkko Kotamäki puheenjohtaja