Lukijoilta

EU-parlamentilla on lainsäädäntövaltaa

Jouko Heyno palasi aiheeseensa Euroopan parlamentin lainsäädäntövallasta. Hänen kirjoituksensa vakuutti minut siitä, ettei hän edelleenkään ymmärrä lukemaansa. On siis pakko yksinkertaistaa.

Euroopan parlamentilla on samanlainen oikeus esittää muutoksia kuin neuvostolla. Lopullinen lakiteksti syntyy näiden kahden yhteistyön tuloksena.

Euroopan parlamentin lainsäädäntövaltaa mittaa se, miten suuressa määrin EU:n lakiteksteissä on parlamentin kannanmukainen muoto. Oikea vastaus on, että varsin suuressa määrin. Tulevaisuudessa on vielä enemmän, kun yhteispäätösmenettelystä tulee vallitseva lainsäädäntömuoto.
Pertti Paasio