Lukijoilta

Erityisopetukseen satsataan

Julkisuudessa käydään vilkasta keskustelua koulusta ja erilaisista lasten kasvun ja kehityksen ongelmista. Turun ratkaisuja seurataan tarkasti. Huomio kohdistuu asioihin, joihin kaivataan parannusta. Tämä on luonnollista ja kaiken kehityksen lähtökohta. Hyvät ratkaisut ja niiden tekijät jäävät kuitenkin helposti huomiotta.

Turun opetustoimi on viime vuosina tehnyt joukon aloitteita ja päätöksiä, jotka parantavat erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden perusopetusta. Erityisopetuksen taitajia tarvitaan lisää. Hyvin suuri merkitys tulee olemaan Turun yliopistossa alkavalla erityisluokanopettajakoulutuksella, jonka käynnistämisessä opetuslautakunta oli tärkeä aloitteentekijä.

Hyvän virkamiesvalmistelun pohjalta opetuslautakunta on päättänyt laajentaa useassa koulussa pienryhmäopetusta. Se on yleisopetuksen uusi erityistuen muoto, johon kohdistuu paljon odotuksia. Tulevaisuudessa onkin tärkeää löytää uusia tapoja kohdata ja ratkaista kasvun ja oppimisen ongelmia tavallisessa koulussa.

Lautakunnan uusimman päätöksen mukaan liikuntavammaiset ja kielihäiriöiset lapset saavat heidän lähtökohdistaan suunnitellut koulutilat Nummen koulukiinteistön alueelle. Valmistelu oli perusteellinen ja monivaiheinen ja -vuotinen. Useista vaihtoehdoista päädyttiin sekä virkamiesvalmistelussa että lautakunnassa yksimieliseen ratkaisuun.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Hieno päätös, joka varmasti saa osaksensa sekä vanhempien että kuntoutuksen ja opetuksen ammattihenkilöiden tunnustuksen ja kiitokset.

Vastaavia julkisuudessa näkymättömiä päätöksiä on paljon, mutta edelliset kolme esimerkkiä osoittavat, että Turun opetuslautakunta on käsitellyt perusopetusikäisten lasten erityistuen järjestämistä myönteisellä ja uudistuksia hakevalla otteella. Tärkeiden ratkaisujen tukena on ollut laaja yksimielisyys.

Ympäristömme, me itse ja ongelmamme muuttuvat. Se näkyy koulussa; monet vanhat vammat ja sairaudet ovat tyystin kadonneet, mutta lasten allergiat, kielihäiriöt ja tarkkaavaisuushäiriöt lisääntyvät, samoin sosiaaliset ongelmat, maahanmuuttajuus ja perheiden vaikeudet.

Opetuslautakunnalla ja virkamiehillä riittää erityistukijärjestelmän rakentamisessa työtä, mutta hyvä henki ja tekemisen meininki vievät jatkossakin asioita eteenpäin.
Esa Haulivuori
Katariinan koulun rehtori