Lukijoilta

Erityisopetusta kehitettävä

TS:ssä (14.6.) oli kirjoitus erityisopetuksen tilasta Turussa. Millä "mittapuulla" erityisopetuksen panostus on kiitettävää? Se on kiitettävää, kun kukaan erityisopetusta tarvitseva ei jää ryhmien ulkopuolelle.

Lapseni haki Varissuolle erityisopetukseen. Hän tarvitsi tukea kirjoittamisessa ja lukemisessa. Monet lapset jäivät erityisopetuksen ulkopuolelle.

"Oppimisen taso peruskoulun saman luokan oppilaiden välillä on suuri", näin toteaa Sirkku Kananoja (TS 13.6.). Kananojan mukaan, perinteinen tapa jakaa kaikille oppilaille samantasoisia tehtäviä johtaa siihen, että osalle oppilaista tehtävät ovat aina liian helppoja ja osalle liian vaikeita.

Alaluokkien opetusryhmien paikkaluku voi olla mielestäni korkeintaan 16 oppilasta. Jokainen oppilas tarvitsee henkilökohtaisen opetussuunnitelman yläasteelle asti. Lisäksi numeroarvostelusta pitäisi luopua kuudenteen luokkaan asti.

Lukuvuositavoitteet voisivat olla joustavia. Erityisryhmien määrää tulisi lisätä ja tukiopetusta kohdentaa. Lisäksi peruskoululuokilla voisi olla tarpeen mukaan apuopettajia.
Suivaantunut