Lukijoilta

Äänestä pätevintä
ehdokasta

Suomen on oltava itsenäinen, tasa-arvoa kunnioittava ja esimerkillinen kansakunta Euroopan valtioiden joukossa. Meidän kaikkien äänestäjien on toimittava järkevästi ja tasa-arvoa kunnioittaen, ajatellen vain ja ainoastaan Euroopan, mutta ennen kaikkea Suomen etua.

Euroopan parlamenttiin tulee valita ehdokkaista pätevimmät, jotka todella tekevät kaikkensa Suomen parhaaksi. Valitun pitää olla esiintymiskykyinen ja -taitoinen, useita kieliä hallitseva sekä totuudenmukainen ja varma teoissaan.

Parlamentaarikon työ ei saa rajoittua kokouksessa istumiseen ja tulkkauksen "kuuntelemiseen" eikä omien taloudellisten etujen ajamiseen, vaan todellinen toimenkuva on haasteiden etsiminen sekä niiden koordinoiminen ja Suomelle edullisten ratkaisujen läpivieminen. Se tapahtuu kokouksien ulkopuolella, kielitaidon, ammattikokemuksen ja omien taitojen perusteella.

Eurooppa ja ennen kaikkea Suomi tarvitsee tarmokkaita ja päteviä naisia Suomen etujen ajajiksi.

Täydellisesti hoidettu työ on todella raskasta, aikaa vievää, täydellistä kielten osaamista ja perhesuhteista riippumattomuutta. Valintasi saattaa olla nainen, koska demokraattisessa ja tasa-arvoisessa valtiossa nainen on yleensä miestä luotettavampi ja kunnianhimoisempi, eli tosi nainen tekee sen minkä lupaa.
Tarmo Iivonen
kauppateknikko, MKT
osastopäällikkö, sairaseläkeläinen
Kokemäki