Lukijoilta

Lastenhoitoapua
on saatavilla

Mielipidekirjoituksessa (TS 30.5.) "Työssäkäyvä mummi" pahoitteli, ettei lapsiperheillä ole mahdollisuutta saada kunnalliselta kotipalvelulta lastenhoitoapua esimerkiksi lapsen sairastuessa.

Vanhusväestön osuuden kasvu ja yhteiskunnassa oleva suuntaus kohti avohuollon palveluja ovat lisänneet kuntien kotipalvelun työmäärää huomattavasti. Lisäksi kuntien on turvattava lastensuojelun edellyttämät palvelut ja toimenpiteet.

Resurssien rajallisuuden vuoksi kunnat ovat joutuneet tinkimään joistakin aiemmin tuottamistaan palveluista. Kohderyhmänä ovat tässä tapauksessa olleet lapsiperheet.

Alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa on työsopimuslain mukaan toisella vanhemmista oikeus olla pois ansiotyöstä neljä päivää lapsen hoidon järjestämiseksi. Kuitenkin perheillä on toisinaan tilanteita, jolloin vanhemmat eivät voi olla poissa työstä, lapsen vakituinen hoitaja on sairastunut tai jostain muusta syystä vanhemmat eivät voi itse hoitaa lapsiaan. Tällöin lastenhoitoapu on todella tarpeellinen.

Perheiden tilannetta on haluttu helpottaa muunlaisilla palvelumuodoilla. Em. mielipidekirjoituksessa esimerkkinä ollut Naantali, kuten myös Turku ja Raisio, ovat tehneet sopimuksen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin kanssa lastenhoitopalvelujen järjestämisestä lapsen sairastuessa. MLL:n peruskotipalvelu on suunnattu palvelemaan nimenomaan perheiden äkillisiä ja tilapäisiä lastenhoidon tarpeita. Lastenhoitoapua voi tiedustella MLL:n hoitajavälityksestä puh. 235 4720.

Naantalissakin Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksen ja Varsinais-Suomen piirin hoitajat tekevät tärkeää työtä lapsiperheiden hyväksi!
Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton
Varsinais-Suomen piiri
Anne Vesamo
kotipalveluohjaaja