Lukijoilta

Syitä dysfasiaan ei tunneta

Kiitos Turun Sanomien artikkelista sunnuntaina 23.5., joka käsitteli dysfasiaa. Kiitos lastenneurologian ylilääkäri Matti Sillanpäälle kahdestakin asiasta. Ensinnäkin siitä, että kerrankin vakava asia dysfasian lisääntyminen pääsi otsikoihin, ihan etusivulle saakka. Dysfasia eli kielenkehityksen erityisvaikeus on todella lisääntynyt huimasti viime vuosina.

Kunnat ovat todella vaikeuksissa dysfaatikkojen opetuksen kanssa, niin kuin kirjoituksessa todettiin. Ei ole päteviä opettajia eikä kunnilla rahaa, joillakin kunnilla ei ehkä ole haluakaan järjestää opetusta. Kuitenkin professori Sillanpää totesi säästöjen olevan väärässä kohtaa, kun säästetään tutkimuksesta ja koulumahdollisuuksista. Nämä turvaamalla taattaisiin työkelpoisia dysfaatikkoja yhteiskunnalle.

Toinen asiani professori Sillanpäälle koskee väitettä, että dysfasian lisääntyminen johtuisi äitien raskauden aikaisesta tupakoinnista tai päihteiden käytöstä. Tässä taas syyllistetään äidit, kuten on tehty jo aiemmin esimerkiksi autistien kohdalla.

Mitään tutkimustulosta tästäkään ei ole, käytännössä ei voida osoittaa näiden asioiden liittyvän dysfasian syntyyn. Fas-lapset, jotka ovat alkoholistiäitien lapsia, syntyvät pienipainoisina, hermostollisesti vaurioituneina. Nämä seikat huomataan jo synnytyslaitoksella. Dysfaattinen lapsi syntyy yleensä täysin normaalipainoisena ja jopa kymmenen pisteen lapsena.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

HYKS:n foniatri Marja Marttinen, joka tekee väitöskirjaansa kielenkehityksen vaikeuksista on todennut useasti dysfasian lisääntyneen samoin kuin allergioidenkin viime vuosina. Marttinen korostaa mahdollisuutta lisäaineiden ja ympäristön saastumisen osuuteen dysfasian lisääntymisessä. Hänkään ei missään nimessä väitä raskauden aikaisen tupakoinnin tai päihteiden käytön olevan syynä dysfasiaan.

Kuinka monet dysfaatikot perheet pahoittivatkaan mielensä sunnuntain kirjoituksesta ja kuinka monet saavat selittää uudelleen tuttavilleen ja sukulaisilleen, etten polttanut tai käyttänyt päihteitä odotusaikana.

Syitä dysfasiaan ei vielä tunneta riittävästi, näin ollen on oltava varovaisia julkisuudessa, kun mietitään mitkä tekijät aiheuttavat dysfasiaa. Tutkimustyötä tällä alalla tehdään hyvin vähän, tarvetta olisi.

Turun Seudun Dysfasia-, MBD- ja Autismiyhdistyksen puolesta
Tuulia Suominen
Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry:n varapuheenjohtaja
lehtori