Lukijoilta

Kanerva vastaa
Varekselle

Dosentti Vesa Vares on eri lehdissä esittänyt julkisen väitteen (TS 16.5.), jonka mukaan allekirjoittanut on kirjoittanut KNL:n ja Snellman-Säätiön johdolle kirjeen vaatien, ettei KNL:n historiateosta tule lainkaan julkaista ja että olen pyrkinyt seläntakaisella sensuurilla ja painostuksella estämään kyseisen hengentuotteen julkitulon.

Parhaalla yrittämisellänikään en ole pystynyt tunnistamaan sitä Kokoomuksen Nuorten Liittoa, jossa olen toiminut, samaksi, jota Vares teoksessaan kuvaa. Vaikka Vareksen historiikki on mielestäni historiaton eikä tendenssimäisyydessään anna totuudenmukaista kuvaa Kokoomuksen Nuorten Liitosta, eikä Vares ole löytänyt olennaisia kehityspiirteitä 1970-luvun suomalaisesta politiikasta ja Kokoomuksen Nuorten Liitosta, sanon mahdollisimman selkeästi, etten ole kenellekään lähettänyt kirjettä, jossa olisin esittänyt vaatimuksen, jonka mukaan teosta ei tule ollenkaan julkaista.

Väärässä olemisen oikeus ja mahdollisuus on meillä kaikilla, valehtelun oikeutta ei edes dosentilla.

Vares pyysi useampaan kertaan allekirjoittanutta kommentoimaan laatimaansa tekstiä. Keskusteltuani lukuisten tahojen kanssa tulin siihen lopputulokseen, ettei ollut mitään mahdollisuuksia lähteä korjaamaan kirjoitettua tekstiä. Se oli yksinkertaisesti niin vino, ettei se kommentoimalla oikene

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Koska historiankirja ei vastannut lainkaan omia käsityksiäni KNL:n politiikasta sekä sen asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa ja Kokoomuksessa, tyydyin vain toivottamaan historiahankkeelle menestystä. Sen aikaisten poliittisten linjanvetojen vaikutus Kokoomuksen nykyiseen kannatuskehitykseen ja muuttuneeseen hallituspoliittiseen asemaan kannattaisi varmasti joskus kuitenkin ottaa toisentyyppisen tutkimuksen kohteeksi. KNL:n historiikki ei tätä vastausta anna.

Kun Vares toteaa kirjoituksissaan, että faktat eivät ole kaupan eli vain hänen historiakäsityksensä on objektiivisesti oikea, vaatii hän samalla, ettei hänen historiatulkintaansa saisi edes arvostella.

Suomen eduskunnastakin voisi vaikkapa viime vaalikaudelta tehdä tutkimuksen perehtymällä edustaja Veltto Virtasen pitämiin puheisiin ja muodostaa niistä kuvan eduskunnan toiminnasta. Nekin kirjavat puheensa ovat dokumentoitua faktaa. Kovin kokonaisvaltaista kuvaa Suomen politiikasta edustaja Virtasen pitämien puheitten valossa tuskin saa. Kärjistäen sanottuna KNL:n historiikissa on hieman samanlainen rakennevika.

Dosentti Vares, olen milloin tahansa valmis julkiseen keskusteluun tai väittelyyn KNL:sta, Kokoomuksesta tai Suomen politiikasta, mutta KNL:n historiikin luettuani en tietenkään sillä ehdolla, että Te julistatte itsenne historian ylipapiksi.

Ystävällisesti mutta päättäväisesti
Ilkka Kanerva