Lukijoilta

Paremmat terveys-
palvelut nopeasti

Valtuutettu Ruth Hasan puuttuu yleisönosaston kirjoituksessaan (TS 28.5.) jälleen kerran Runosmäen terveysaseman tilojen kohentamiseen. Terveysvirasto ja terveyslautakunta ovat olleet tietoisia jo vuosia jatkuneesta ongelmasta Runosmäen terveysasemalla. Aikaisemmin asiaan ei ole pontevasti puututtu, mutta tämän lautakunnan alettua toimintansa päätettiin, että perusterveydenhuollon kohentaminen on eräs painopistealueista.

Edelleen oli itsestään selvää, että parannukset tehdään nopeimmalla ja edullisimmalla tavalla. Runosmäen osaltahan on kyse siitä, että tilat ovat riittämättömät ja että nykyiset tilat kaipaavat peruskorjausta.

Turun kaupunginvaltuusto osoitti rahat joko uuden terveysaseman rakentamista tai vanhan korjaamista varten. Lautakunnan päätökseksi tuli, että lisätilojen hankkiminen ja vanhojen korjaaminen on nopein ja edullisin tapa hoitaa asia kuntoon. Ei ole mitään järkeä rakentaa kalliilla uusi terveysasema, kun voidaan noin kymmenesosalla kustannuksia korjata kunnolliset tilat nopeasti käyttöön.

Onhan tärkeintä, että runosmäkeläiset saavat nopeasti toimivat tilat eikä rakentaa jollekin päättäjälle uutta monumenttia. Julkisuudessa on lisäksi esitetty, että on nimenomaan luvattu rakentaa uusi terveysasema. Kukahan tämän lupauksen on antanut?

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Nyt säästyvät rahat ovat todella tarpeen terveystoimen käyttöön. Jos tämä säästö toteutuu, voidaan sillä korjata monta ongelmaista asiaa terveydenhuollossa. On erikseen päätettävä sijoitetaanko rahat siihen, että kirurginen sairaala saadaan käyttöön koko kapasiteetillaan ja uhkaavan pitkät ortopedian leikkausjonot hoidettua vai sijoitetaanko varat lasten- ja nuorisopsykiatrian tarpeisiin vai palkataanko lisää lääkäreitä ja muuta henkilökuntaa, jotta terveysasemien toiminta tulisi entistä paremmaksi.

Oleellista kuitenkin on, että terveyslautakunnan päätös takaa runosmäkeläisille nopeasti aikaisempaa oleellisesti paremmat terveyspalvelut ja vapauttaa rahaa muitten ongelmien ratkaisemiseen.

Ruth Hasan viittaa kirjoituksessaan siihen, että koulutoimi voi tarvita nyt pois luovuttamansa tilat takaisin muutaman vuoden kuluttua. Tämä on totta ja tämä riski eittämättä sisältyy tehtyyn päätökseen. Kuitenkin on varmaa, että koulutoimen kanssa voidaan asioista hyvissä ajoin neuvotella ja minimoida tämä riski.

Toisaalta näin saatu lisäaika tekee mahdolliseksi ratkaista kokonaisuudessaan pohjoisten alueitten toimitilat. Tarkoitus on tällä tavalla saada mm. kuvantamis- ja laboratoriopalveluja lähemmäs käyttäjiä.

Juuri tällä perusteella on kaupunkilaisten, myös runosmäkeläisten, kannalta edullista ratkaista Runosmäen terveysaseman ongelmat nyt tehdyllä tavalla ja hoitaa kokonaisuus kuntoon perusteellisesti harkiten. Päätöstä tehtäessä on nähtävä kokonaisuus eikä laput silmillä tuijottaa vain yhtä asiaa.
Toivo T. Salmi
terveyslautakunnan puheenjohtaja (kok)
Turku