Lukijoilta

Terveyskeskussekoilu
tulee kalliiksi

Terveyslautakunta onnistui 19.5. tekemään turkulaisille kalliiksi tulevan ratkaisun, joka sitäpaitsi on selvästi ristiriidassa valtuuston aiemman päätöksen kanssa. Päätös syntyi oikeistovoimin niukimmalla mahdollisella enemmistöllä, äänestystulos 6-6, puheenjohtajan äänen ratkaistessa.

Sen mukaan uhrattaisiin noin 900 000 markkaa Nunnavuoren koulun tilojen kunnostamiseen terveysaseman käyttöön 2-3 vuodeksi, jota tilalaitoskin pitää kalliina ratkaisuna. Sitäpaitsi tuhlattaisiin lisää rahaa jo kerran korjauskelvottomaksi todetun nykyisen homevaurioisen terveysaseman korjauksiin. Rahaa palaisi rutkasti väliaikaiseen, kahdessa paikassa toimivaan epäkäytännölliseen ratkaisuun.

Uusia lisäkustannuksia koituu, kun koulu muutaman vuoden kuluttua muutetaan takaisin alkuperäiseen käyttöönsä, ja uusien tilojen etsintärumba alkaa uudelleen.

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 7,5 miljoonaa markkaa vanhan korjaukseen tai uuden rakentamiseen, minkä johdosta korjausvaihtoehto tutkittiin ensin ja todettiin, että kyse on liian mittavasta korjauksesta, ja lopputuloksena olisi epäkäytännölliset tilat. Nyt keksittiin uusi ratkaisu, jossa korjataankin yhden asemesta kahdet tilat.

Terveyslautakunnalle esitettiin syksyllä 1998 hankesuunnitelma, jossa kustannusennuste on 9,2 miljoonaa markkaa. Paikkakin on varatttu ja sijaitsee nykyisen terveysaseman ja vanhainkodin välittömässä läheisyydessä.

On käsittämätöntä, miksi terveysvirasto ei halua noudattaa valtuuston päätöstä, vaan etsii ratkaisuja, joissa rahoja valuu turhien korjausten myötä Kankkulan kaivoon.
Ruth Hasan
kaupunginvaltuutettu (sd)