Lukijoilta

Turussa järjestetään
opetusta dysfaatikoille

Turun Sanomissa oli 23.5. artikkeli dysfasiaopetuksesta. Artikkelista saattoi saada sen kuvan, että Turussa ei dysfaatikoille järjestetä lainkaan nimenomaan heidän tarpeisiinsa soveltuvaa opetusta. Näin ei ole asian laita. Opetusta on Turussa järjestetty jo 1970-luvulta alkaen, ja systemaattisena ryhmämuotoisena toimintana vuodesta 1981.

Opetusta annetaan Katariinan koulussa, jossa runsaat puolet oppilaista on dysfaatikkoja. Oppilaiden määrä Katariinan koulussa on yli kaksinkertaistunut 1990-luvulla, mikä pääosin johtuu dysfaattisista oireista kärsivien lasten määrän lisääntymisestä.

Asiasta on Turussa keskusteltu koko 1990-luku. Aivan kuten artikkelissa todettiin, yksiselitteistä syytä ko. oppilaiden määrän lisääntymiseen ei ole olemassa.

Turku tulee jatkossakin huolehtimaan käytettävissä olevilla resursseilla mahdollisimman tehokkaasti erityisopetuksesta, myös dysfaatikkojen opetuksesta. Aikaisemmin Turku on ottanut vastaan dysfaatikko-oppilaita myös naapurikunnista. Nykyisin se ei enää ole tilapulan vuoksi mahdollista.

Naapurikuntien kanssa on sovittu, että ne järjestävät dysfaatikkojen opetuksen omin toimenpitein. Muuten erityisopetusyhteistyö naapurikuntien kanssa on vammaisopetuksessa edelleen hyvin laajaa. Turku palvelee erityisopetuksessa kaikkiaan noin 30 kuntaa.
Tapio Alapaattikoski
opetus- ja koulupalveluyksikön
osastopäällikkö