Lukijoilta

Yhteisten
varojen
tuhlausta

Olen mielenkiinnolla odottanut milloinka valtakunnansyyttäjä puuttuu näihin ylisuuriin eläkkeisiin esim. nostamalla syytteen Jaakko Ihamuotilaa vastaa Suomen kansa yhteisten varojen tuhlaamisesta myöntämällä 50 000 markan kuukausieläkkeen 51- vuotiaalle Viinaselle.

Sen ymmärrän, jos joku yksityinen yrittäjä haluaa maksaa hyvyyttään jojllekin entiselle johtajalleen huippueläkkeen, mutta ko. tapauksessa on kysymys kansan yhteisistä varoista, joita kansalaiset maksavat esim. huippukalliilla polttoaineverolla.
Jaska Jokunen