Lukijoilta

Kirjoittajavieras-kolumni
Pentti Sokajärvi:
Päätöksenteon
ihanuus ja kurjuus

Viime päivinä meitä turkulaisia on innostanut mielipiteiden vaihtoon uuden jätevesipuhdistamon ratkaisuvaihtoehdot. Sijoituspaikkavaihtoehtoina ovat olleet Kakolanmäki, Pahaniemi, Arola ja nykyisen puhdistamon peruskorjaus. Yhteistä on ollut hyvän lopputuloksen saaminen puhdistusteknillisesti. Selvitysten jälkeen realistisiksi vaihtoehdoiksi jäänevät Kakolanmäki ja nykyisen puhdistamon saneeraus. Ainakin mikäli suunnitelluista aikatauluista pidetään kiinni.

Puolueeni valtuustoryhmän puheenjohtaja Petri Lahesmaa on esittänyt asiasta neuvoa antavan mielipidekyselyn järjestämistä kuntalaisille. Tähän kuntalaki antaa mahdollisuuden. Mahdollisuutta on toki käytettävä erittäin harkitusti. Kyseinen päätöshän kuuluu vaaleilla valituille valtuutetuille.

Millaisiin kysymyksiin kyseinen kuntalain kohta sitten on tarkoitettu. Asian merkityksellisyyden huomioon ottaen tuntuu siltä, että ellei tässä tapauksessa, niin missä sitten? Kuntalaisten mielipidettä kysyttäisiin selkeästi ainoastaan Kakolan osalta. Turkuseuran puheenjohtaja Pekka Ruola on apulaiskupunginjohtaja Juhani Määtälle osoittamassaan kirjeessä selkeästi esittänyt kysymysmallin: Kakola kyllä tai Kakola ei.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Monet eri valtuustoryhmistä olevat valtuutetut ovat liputtaneet Lahesmaan esityksen puolesta. Selkeästi vastaan on ollut toiseksi suurin valtuustoryhmä sosiaalidemokraatit. Valtuutettu Leena Koikkalainen väittää Turun Päivälehdessä, ettei kokoomus osaa päättää tässä puhdistamoasiassa.

Väite on melko mielenkiintoinen ja todella erheellinen. Ensinnäkin täytyy todeta, ettei valtuustossa kokoomus tee päätöksiä vaan kokoomuslaiset valtuutetut. Demareillahan on ainoana ryhmänä vielä voimassa ns. ryhmäpäätös, mikä monta kertaa vääristää valtuuston enemmistön mielipiteen muodostumisen.

Jotenkin ymmärrän vielä heidän ryhmäpäätöskulttuurinsa, vaikken sitä hyväksykään. Sen sijaan en voi hyväksyä sitä, että demarien päätöksentekokulttuurissa täällä Turussa valtuustoryhmän päätöksiä sitovasti kahlitsee heidän kunnallisjärjestönsä. Tämä kunnallisjärjestö päätti valtuutettujensa puolesta puhdistamon sijoituspaikaksi Kakolanmäen. On kummastuttavaa demokratiaa, että vaaleilla valittujen valtuutettujen yli kävelee jokin muu puoluekoneiston elin.

Tiedän, että kaikki sosiaalidemokraattiset valtuutetut yhdessä meidän muiden kanssa pyrkivät aina toimimaan kaikkien turkulaisten hyväksi kukin mahdollisuutensa mukaisesti. Heidän päätöksentekojärjestelmänsä ei vaan anna aina mahdollisuutta toimia oman harkinnan ja äänestäjien tahdon mukaisesti.

Keskusteluissa olen kuitenkin saanut havaita, että useat sosiaalidemokraattiset valtuutetut eivät ole Kakolan vaihtoehdon takana. Valitettavasti tuntuu siltä, että heiltä on viety päätösvalta tässä asiassa. Päätös uuden puhdistamon sijoituspaikasta on niin merkittävä ja turkulaisten tunteisiin vaikuttava, että päätös on tehtävä kaupungin korkeimmassa päättävässä elimessä valtuustossa, kuunnellen asiantuntijoita ja omaatuntoaan ottaen huomioon myös järjestöväen mielipiteen sekä mahdollisen järjestettävän neuvoa antavan kuntalaismielipidekyselyn tulosta.

Kirjoittaja on Turun kaupunginvaltuutettu, ja Turun Kokoomuksen Aluejärjestön puheenjohtaja.