Lukijoilta

Vastuuta Ruissalon
rakennuskannasta

Kirjoittajavieras-kolumni

Olli A. Manni

Turun kiinteistö- ja rakennustoimen lautakunta on useaan otteeseen käsitellyt kaupungin omistamien Ruissalon rakennusten vuokrien korotusta valtuuston budjettipäätösten pohjalta. Asia on vaikea, koska vuokralla olevat yhteisöt eivät kykene maksamaan käypää vuokraa. Nykyisellään tilanne ei kuitenkaan voi kauaa jatkua.

Turun kaupungin kiinteistöomaisuuden arvo on noin 2 600 miljoonaa markkaa, josta puuttuvat vielä kaupungin vuokratalo-organisaation lähes 10 000 asuntoa. Tilalaitoksen tekemän arvion mukaan rakennusten keskimääräinen kuntoindeksi eli päivän arvo suhteessa jälleenhankinta-arvoon on 55 prosenttia. Tavoite on nostaa indeksi vuoteen 2025 mennessä 70 prosenttiin, mutta tämän hetken resursseilla on hyvä, jos kaupunki pystyy ylläpitämään nykytason. Niinsanottu korjausvelka on jo huimat 600 miljoonaa markkaa. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että osa rakennuksista ränsistyy ja joudutaan aikanaan purkamaan.

Toki on niin, että rakennuksellakin on elinikänsä ja jotkut joutavatkin mennä uudisrakentamisen alta. Jossain on kuitenkin raja ja mielestäni se kulkee mm. Ruissalossa kaupungin omistamien rakennusten kohdalla. Turun kaupunkihan omistaa Ruissalossa parikymmentä rakennusta, joista muutama on kaupungin omassa käytössä. Loput on vuokrattu eri järjestöille pienestä tai olemattomasta vuokrasta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Ulkoinen vuokratuotto Ruissalon rakennuksista on n. 200 000 markkaa. Samalla kaupungin huoltokulut alueella ovat lähes 1,3 miljoonaa markkaa. Rakennusten kuntoindeksi on enää 36 prosenttia. Jotta kuntoisuus voitaisiin nostaa 70 prosenttiin tarvittaisiin rahaa n. 19,3 miljoonaa markkaa. Yhtälö on mahdoton. Kiinteistö- ja rakennustoimen lautakunta on aika voimaton. Ei ole mahdollista ottaa varoja esim. koulujen saneerauksesta. Hyvää tahtoa saattaisi löytyä tilanteen korjaamiseksi valtuuston talousarviokäsittelyssä, mutta joku tolkku siinäkin pitää olla. Lienee ymmärrettävissä, että kaupunki tukee henkilöstönsä virkistäytymistä Ruissalossa. Ymmärtämystä saavat myös eläkeläis- ja eräät sosiaalista toimintaa harjoittavat yhteisöt. Edellytyksenä vuokrakompensaatiolle on vähintäinkin se, että vuokralainen säilyttää rakennuksen nykyisen kunnon.

On kuitenkin käsittämätöntä, että kaupunki pitää kiinni käyttämättömistä ja hyvin vähän käytetyistä rakennuksista, joita sillä ei ole varaa korjata. Täysin sietämätöntä on myös se, että jollain matkailuyhdistyksellä on jatkuva käyttöoikeus Marjaniemen kartanoon. Em. rakennukset pitäisi myydä välittömästi sellaiselle taholle, joka suostuisi korjaamaan rakennukset museon ohjeiden mukaisesti. Myyntitulot voitaisiin käyttää suoraan muitten Ruissalon rakennusten korjauksiin.

Tulevia polvia ei varmasti kiinnosta se, onko joku Ruissalon rakennuksista kaupungin vai yksityisen, kunhan se on kunnossa ja kaunis katsella. Nyt on vaarana se, että kaupungin omistamat erottuvat kyllä, koska ne ovat ränsistyneitä. Maapohja on ja pysyy kaupungilla, joten mitään lopullista ei tapahtuisi, vaikka asiat pantaisiin kuntoon vuosikymmeniksi luopumalla kaupungin kannalta tarpeettomista rakennuksista.

Kirjoittaja on Turun kaupunginvaltuutettu ja kiinteistö- ja rakennustoimen lautakunnan puheenjohtaja.