Lukijoilta

Euroedustajien ohje-
sääntöäänestyksestä

Suomalaisessa julkisuudessa liikkuneiden tietojen mukaan olisin Euroopan parlamentissa äänestänyt parlamentin jäsenten ohjesääntöehdotusta vastaan ja tällä tavoin puoltanut mm. omalaatuisen matkakulukorvausjärjestelmän jatkumista. Näin en tehnyt. Tein ryhmässäni ja muuallakin paljon töitä sen puolesta, että ohjesääntö olisi saatu voimaan ennen vaalikauden päättymistä ja seuraavan alkua. Tämän mukaan äänestin myös täysistunnossa.

Asia ratkesi tappioksemme jo varhaisessa vaiheessa, kun parlamentin enemmistö ennennäkemättömällä työjärjestystempulla poisti kilpailevat vaihtoehdot ja näin vei mahdollisuuden äänestää eri vaihtoehdoista, joita oli tarjolla. Äänestin tempun hyväksymistä vastaan mutta olin hävinneellä puolella. Asia sai siis ratkaisunsa tässä kohdassa paljon ennen lopullista äänestystä, jossa äänestin mietinnön hyväksymisen puolesta siksi, että mietinnön kaatuminen olisi vaarantanut koko uudistusprosessin, joka nyt jatkuu neuvotteluin parlamentin ja neuvoston välillä.
Pertti Paasio
Euroopan parlamentin jäsen