Lukijoilta

Eläkekeskustelun
unohdettu ikäluokka

Keskustelun vilkkaudesta päätellen ovat ensimmäiset ns. suurten ikäluokkien edustajat saavuttamassa eläkeiän. Monet heistä jo haluaisivat eläkkeelle, ja valtionhallinto haluaa heidän jatkavan töissä ainakin 65-vuotiaaksi jos ei pidempään.

Tässä keskustelussa ovat kokonaan unohtuneet suurten ikäluokkien jälkeen tulevat, nyt 40 ikävuoden kahtapuolta olevat. Monet näistä ovat sellaisia, joille työpaikkoja ei ole riittänyt. He ovat olleet töissä monessa paikassa lyhyempiä ja pitempiä ajanjaksoja, ja kovin monelle työttömyys on arkipäivää. Nyt kun seuraa hyvinvoivien suurten ikäluokkien keskustelua eläkkeistä ja niiden tasosta, huomaa että taas heitä seuraava ikäluokka on unohdettu.

Kirjavan työhistorian omaaville, joille työ on vain työttömyyden hetkeksi katkaiseva välivaihe, on tuskin montakaan markkaa kertynyt eläkettä. Silti ei yksikään poliitikko ole tarttunut tähän epäkohtaan ja tehnyt edes mitään ehdotusta sen korjaamiseksi. Onhan selvää, että kun tämän ikäluokan edustajat aikanaan jäävät eläkkeelle, muodostuu heidän tulonsa hyvin pieneksi. Pieniin tuloihin ovat monet heistä saaneet jo tottua.

Tätä taustaa vasten on vaikeata käsittää ehdotuksia siitä, että jo viisikymmentä täyttäneitä pitäisi suosia työelämässä. On muistettava, että nuoremmilla on täysin sama oikeus työhön ja tarve siihen monesti suurempi kuin vanhemmilla ikäluokilla. Poliitikkojen unohdus ei ihmetytä, eiväthän he ole ennenkään muistaneet tätä ikäluokkaa olevan edes olemassa.
Eräs katkera valittaja