Lukijoilta

SPR on julkis-
oikeudellinen yhdistys

Lehtikuva<br />SPR:n keräystoiminta perustuu organisaatiossa toimiviin vapaaehtoisiin. Organisaation koko jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 100 000.
Lehtikuva
SPR:n keräystoiminta perustuu organisaatiossa toimiviin vapaaehtoisiin. Organisaation koko jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 100 000.

Vastauksena TS:n mielipideosaston juttuun nimimerkille "Tietämätön". SPR on Suomen valtion tunnustama julkisoikeudellinen yhdistys. Järjestön kotipaikka on Helsinki. Alueellista toimintaa varten maa on jaettu 13:een piiriin. Turussa toimii kaksi piiriä, jotka ovat Turun maan piiri ja Varsinais-Suomen piiri. Piireissä toimii koko maassa 609 osastoa. Suomen Punainen Risti on yksi kansallinen yhdistys kansainvälisen Punaisen Ristin liikkeessä. Punaisen Ristin liikkeeseen kuuluu 176 kansallista yritystä.

SPR:n tehokas keräystoiminta perustuu koko maan kattavaan järjestöorganisaatioon ja ennenkaikkea organisaatiossa toimiviin vapaaehtoisiin. SPR:n jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 100 000.

Järjestön ylintä päätäntävaltaa käyttää joka kolmas vuosi kokoontuva yleiskokous. Yleiskokous valitsee järjestölle neuvoston. Neuvoston tehtävänä on mm. vahvistaa järjestön tilinpäätös.

Talouden johto ja valvonta kuuluu kunkin järjestöyksikön hallitukselle sekä pääsihteerille yhdessä eri toimialojen, laitosten ja piirien toiminnanjohtajien kanssa. Tämän lisäksi talouden osalta valvontaa suorittaa sisäinen tarkastaja, valvontatarkastajat ja tilintarkastajat.

Kotimaista ja kansainvälistä avustustoimintaa varten järjestöllä on katastrofirahasto, johon saadut keräysvarat ohjataan. Hallitus päättää katastrofirahaston varojen käytöstä. Katastrofirahastolla on omat säännöt. Keräystoiminnan kulut olivat vuonna 1998 SPR:n katastrofirahaston tuotoista 12,8 prosenttia.
Pekka Annala
toiminnanjohtaja
SPR:n Varsinais-Suomen piiri