Lukijoilta

Huomioi
lisäneliöiden
mahdollisuus

Hyvä rakennusluvan hakija. Hakiessasi lupaa huomioi mahdollinen lisäneliöiden käyttömahdollisuus. Jos tontilla on purettava rakennus, mikä ei ole suojelutalo, voit purkaa sen. Saat siirtää neliöt uudisrakennukseen. (Naapureilta kuuluu pyytää lupa).

Lupaa hakiessasi saat samalla ja ilman erillistä lupaa siirtää neliöt uudisrakennukseesi ja naapurin suostumus sujuu varmaankin luonnikkaasti. Mutta neliöiden siirtäminen ei ole kuitenkaan niin yksinkertaista ja tästä pitäisi erikseen informoida.
Näin herkällä muinaismuistoalueella Pikisaaressa